16-08-2017 | Berit Villadsen , bv@finansforbundet.dk  

Nyt netværk for assurandører

Ønsker du at blive klogere på dig og selv og dine omgivelser, og har du lyst til at sparre med ligesindede fra andre selskaber om temaer og problematikker fra din hverdag? ​Så er det nye Assurandørnetværk, måske noget for dig. Netværket har plads til 12-16 assurandører!

Tør du deltage i et assurandørnetværk på tværs af selskaberne? Tør du blotte dig overfor andre og blive klogere på dig selv og dine omgivelser? Tør du bruge tid på at få vendt din udvikling og karriere frem for at gøre, som du plejer - suse derudaf og holde snuden i sporet? Ja, tør du lade være?

Således lyder opfordringen fra Torsten Laursen til assurandørerne om at melde sig til Finansforbundets nye assurandørnetværk, som er et nyt tilbud til assurandører i hele landet. Torsten Laursen er facilitator på det nye netværk, og har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk. Assurandørnetværket er pt i sin etableringsfase, men går i luften, når mindst 12 assurandører har tilmeldt sig. Netværket er blevet til på initiativ fra Assurandør Kredsen, og kredsens formand bakker op om det nye initiativ.

”Vi mennesker har altid glæde af at dygtiggøre os og tale med ligesindede og blive bekræftet i, at andre også går og slås med de samme udfordringer i jobbet. Det er altid godt at netværke på tværs af selskaberne og løse de udfordringer, der er i sektoren. Og jeg vil meget gerne komme og holde oplæg til et netværk eller på anden måde hjælpe til i etableringsfasen af netværket”, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen.

Netværket er et frirum
Netværket har plads til 12-16 deltagere og består af fire mødedatoer, som deltagerne selv vælger. Møderne varer godt tre timer og foregår enten som halvdagsmøder eller fyraftensmøder og typisk hos en af deltagerne. Inden hvert møde modtager deltagerne eventuelt relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema. Mødedeltagerne har mulighed for at vælge temaerne, som kan være problematikker, som optager dem i deres hverdag.

Eksempler på temaer kan være udviklingen i sektoren, input og inspiration med fagfæller fra andre virksomheder og karriereudvikling. Det kan fx være, hvordan du skal tale med din chef, håndtere en bestemt kundetype eller hvordan du sikrer din karriere i en tid, hvor selvbetjening vinder frem. Netværksfacilitator Torsten Laursen er tilstede på alle møder og hjælper diskussionen på vej.

Ifølge netværksfacilitatoren kan både assurandører med og uden kolleger have stor gavn af netværket, som er tænkt som både personlig og faglig sparring. Ifølge Torsten Laursen har netværket typisk den fordel, at deltagerne som hovedregel ikke er kolleger eller kender hinanden, og det gør det typisk nemmere for deltagerne at åbne op.

”Rigtig mange føler sig mere hæmmet, når de skal dele noget med kolleger. Særligt hvis det er noget, de synes er svært eller noget, de ikke er gode til. Så på den måde kan netværket være et frirum til at sige nogle af de ting, som man synes er svære at få sagt. Netværket kan også være et sted, hvor du prøver nogle tanker og ideer af og får input fra andre og kan ”dumme dig” uden konsekvenser, før du præsenterer en ide i din egen organisation,” siger Torsten Laursen.

Tilmelding:

Er du interesseret, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. I din tilmelding skal du angive, hvilket geografisk område du kunne tænke dig at deltage i. Alt afhængig af interessen forventer Finansforbundet at oprette netværksgrupper i Nordjylland, Midtjylland, Fyn eller Sønderjylland og Sjælland fx i København. Når der er 12 på listen fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer, ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og ”Netværk for assurandører” i (den by du ønsker) i mailens emnefelt.

Læs mere om Finansforbundets netværk