Om Assurandør Kredsen

Assurandør Kredsen er assurandørernes organisation, som er tilsluttet Finansforbundet, der organiserer ansatte i den finansielle sektor.

Kredsen repræsenterer 16 assurandørforeninger samt "Landsforeningen af enkeltmedlemmer i Assurandør Kredsen". Næsten alle professionelle assurandører er derigennem medlem af Assurandør Kredsen.

De enkelte assurandørforeninger forhandler selv de løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal gælde i deres selskab, og der er stor forskel mellem de enkelte selskabers overenskomster. Derfor udgør assurandører en gruppe, hvis løn- og arbejdsforhold er en del forskellig fra mange andre faggrupper på det private arbejdsmarked.

Aftalerne skal godkendes af Assurandør Kredsen/ Finansforbundet, men kredsen lægger vægt på, at den enkelte forening selv bestemmer, hvilke lønsystemer man ønsker. Assurandør Kredsen skal sikre, at de indgåede aftaler opfylder visse minimumkrav, og at de ikke kan få en negativ betydning for forhandlingerne i andre selskaber.

De løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, du som assurandør har tiltrådt, er altså kommet i stand gennem aftaler mellem din assurandørforening og dit selskab - og vilkårene er godkendt af Assurandør Kredsen