For medlemmer

Hvad kan vi gøre for dig som medlem?

​​​

Få rådgivning om dit arbejdsliv

Alle kan få brug for råd og vejledning i deres arbejdsliv. Er du medlem af Finansforbundet, kan du her få et hurtigt overblik over, hvem du kan kontakte, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med ansættelsesforhold, a-kasse, karriereudvikling eller sygdom.

Har du spørgsmål, der relaterer sig til overenskomsten eller dine ansættelsesforhold, kan du ringe eller skrive til Finansforbundet i Danske Banks juridiske konsulenter på telefon 45 14 01 11 eller sende en mail til finansforbundet@danskebank.dk. 

FTF-A's rådgivere besvarer spørgsmål om a-kasse i forbindelse med afskedigelse, karantæne, lønsikring, dagpengesatser og efterløn.
Kontakt:​

Vil du vide mere om karrieremuligheder, kurser, eller hvordan du kan få afklaret dine kompetencer, kan du kontakte arbejdsmarkedskonsulenterne i Finansforbundet: 

Har du spørgsmål om sygdom, barsel, fleksjob og anmeldelse af arbejdsskader, kan du kontakte socialrådgiverne i Finansforbundet:

Brug din tillidsmand som sparringspartner

Når du oplever udfordringer på dit arbejde eller har behov for faglig eller personlig sparring, kan du gøre brug af din tillidsmand.

Tillidsmanden er arbejdspladsens bindeled, fordi tillidsmanden både har kontakten til ledelsen og til medarbejderne. Du kan bruge din tillidsmand i vanskelige situationer som ved advarsler eller afskedigelser. Men du kan også tage fat i din tillidsmand, hvis du har behov for at drøfte en hvilken som helst situation fra dit arbejdsliv.

 

En kompetent, neutral part

Din tillidsmand har tavshedspligt, så du behøver ikke at frygte, at fortrolige informationer kommer videre. Desuden har din tillidsmand været igennem Finansforbundets uddannelse for tillidsmænd og har et godt kendskab til overenskomsten. Derfor er tillidsmanden rustet til at hjælpe dig i mange forskellige situationer.

I de fleste situationer kan det være en fordel at løse konflikter på arbejdspladsen i samarbejde med tillidsmanden, fordi det er en neutral part, som du ofte kender godt.

Har du ingen tillidsmand i din afdeling, eller er du ikke klar over, hvem der er din tillidsmand, så kontakt Finansforbundet i Danske Bank på finansforbundet@danskebank.dk eller tlf. 45 14 01 11.

 

Tillidsmandens funktioner (pdf)

Lej billige ferieboliger

Er du medlem af Finansforbundet i Danske Bank, har du mulighed for at leje 11 forskellige ferieboliger rundt omkring i Europa til en fordelagtig medlemspris.

Er du til sommer og sol i Cannes, eller drømmer du om ferie på en skibakke i Østrig? Finansforbundet i Danske Bank udlejer ferieboliger, der passer til enhver smag.

Som medlem har du mulighed for at booke vores ferieboliger – helt uden at skulle tænke på beskatning eller andre ubehagelige overraskelser.

danskekreds.bookhus.dk kan du læse mere om de enkelte ferieboliger og sende en bookinganmodning om den feriebolig, der interesserer dig mest. Bemærk at du skal oprette dig som bruger med dine personlige oplysninger samt dit B-nummer for at kunne booke.​

Efterår-/vintersæsonen 2019/2020 varer til den 2. maj. Ledige boliger kan bookes efter først-til-mølle-princippet

Sommersæsonen 2020 varer fra den 2. maj til 3. oktober. Ledige boliger kan bookes efter først-til-mølle-princippet.

Vi udbyder ferieboliger i:

 • Berlin
 • Paris
 • Kaprun, Østrig
 • Thurø ved Svendborg
 • Blokhus, Nordjylland
 • Sønderho på Fanø
 • Henne Strand, Vestjylland
 • Småland, Sverige
 • Plön, Nordtyskland
 • Braunlage, Harzen
 • Mandelieu ved Cannes

Du kan læse mere om lejevilkår på finansforbundetidanskebank.bookhus.dk.

Har du spørgsmål til ferieboligerne, kan du kontakte Finansforbundet i Danske Bank på tlf. 45 14 01 11 eller finansforbundet@danskebank.dk.

Bookingsystem - registrer dig som bruger og send dine ønsker

Katalog - få et hurtigt overblik (pdf)

Få rabat på gaveartikler

Få gode rabatter hos onlinegaveshoppen Borg & Bigum.

Finansforbundet i Danske Bank har indgået en rabataftale med onlinegaveshoppen Borg & Bigum. Borg & Bigum tilbyder et udvalg af eksklusive produkter til køkkenet, til boligen, til rejsen eller til fritiden og lidt selvforkælelse – alle til meget fordelagtige priser.

Shoppen har åbent året rundt, og Borg & Bigum udvikler løbende varesortimentet.

Besøg Borg & Bigums gaveshop og se, hvad de kan tilbyde dig.

​        

Jubilæumsfonden støtter det gode kollegaskab

Åbn alle

Om Jubilæumsfonden

Finansforbundet i Danske Bank uddeler hvert år legater fra Jubilæumsfonden til medlemmer, som har gjort en særlig indsats for at gøre hverdagen bedre for medlemmerne af Finansforbundet i Danske Bank.

Finansforbundet i Danske Banks Jubilæumsfond er oprettet ved at sammenlægge Danske Banks Personaleforenings Jubilæumsfond og Foreningen Handelsbankens Personales Jubilæumsfond.

Fondene blev oprettet af henholdsvis Den Danske Banks Personaleforening den 24. april 1979 for at markere 60-årsdagen for foreningens stiftelse og Foreningen Handelsbankens Personale den 7. april 1965 for at markere 50-årsdagen for foreningens stiftelse.

 

Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse består af:

 • Kirsten Ebbe Brich, formand
 • Dorte Bielefeldt
 • Frank Fredslund Nielsen
 • Charlotte Lee Kock
 • Peter Svensson

Sådan indstiller du en kollega

Du indstiller din kollega ved at udfylde nedenstående skema. Det er et krav, at I skal være mindst to, som er enige om at indstille den pågældende, for at indstillingen er gældende.

Indstil din kollega her

Deadline for indstillinger er 3. april. 

Har du spørgsmål til en indstilling, kan du kontakte Finansforbundet i Danske Bank via finansforbundet@danskebank.dk.

Du kan også se et eksempel på en god indstilling her​.

Tidligere legatmodtagere

Jubilæumsfondens fundats

Fonden er oprettet ved en sammenlægning mellem Den Danske Banks Personaleforenings Jubilæumsfond og Foreningen Handelsbankens Personale's Jubilæumsfond.

Disse fonde var oprettet af henholdsvis Den Danske Banks Personaleforening den 24. april 1979 for at markere 60 års dagen for foreningens stiftelse, og Foreningen Handelsbankens Personale den 7. april 1965 for at markere 50 års dagen for foreningens stiftelse.

 

Fondens navn, hjemsted og formål

§ 1.

Fondens navn er Danske Kreds Jubilæumsfond. Fonden har hjemsted i Københavns Kommune.
Fonden er ikke erhvervsdrivende.
Fondens formål er - indirekte eller direkte - at virke til gavn for medlemmerne af Danske Kreds.

§ 2.
Af fonden uddelingsaktiver kan der uddeles portioner til enkeltpersoner eller grupper af personer, som påskønnelse for en særlig indsats for medlemmerne af Danske Kreds, eller som tilskyndelse til gennemførelse af specielle arbejdsopgaver til gavn for medlemmerne.
Ingen bestyrelsesmedlemmer i den til enhver tid siddende bestyrelse for Danske Kreds kan modtage midler fra fonden.
Medlemmer af fondens bestyrelse kan ikke modtage midler fra fonden.

 

Kapital og regnskab

§ 3.

Fondens egenkapital ved sammenlægningen udgør kr. 246.000.

§ 4.
Fondens kapital anbringes i danske børsnoterede obligationer, der noteres som tilhørende fonden.
Der kan desuden købes aktier i Den Danske Bank A/S for indtil 10 % af fondens kapital.
Ved eventuel indfrielse af obligationer påhviler det fondens bestyrelse at genanbringe midlerne som anført.
Kontante midler, der ikke er anbragt som ovenfor anført, indsættes på en konto i Den Danske Bank, hvorover der kun kan disponeres af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 5.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Fondens regnskaber revideres af de til enhver tid værende revisorer for Den Danske Banks Personale Kreds.

 

Bestyrelse

§ 6.

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer:
Fondens bestyrelse består af den til enhver tid siddende formand og samt yderligere to medlemmer af bestyrelsen for Danske Kreds samt 2 andre medlemmer. Bestyrelsen udpeges for år ad gangen af bestyrelsen for Danske Kreds på dennes konstituerede møde efter den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

§ 7.
Udgifterne ved fondens bestyrelse afholdes af Danske Kreds.

 

Uddeling af portioner

§ 8.

Beslutning om uddeling af portioner, hvorom der ikke kan søges, træffes af fondsbestyrelsen på et møde, der afholdes senest den 1. maj hvert år, og hvor formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skal være tilstede.
Uddeling finder sted hvert år, normalt den 16. juni på fondens stiftelsesdag.

 

Vedtægtsændringer

§ 9.

Ændringer i nærværende fundats kan kun finde sted, såfremt de vedtages med almindelig stemmeflerhed i såvel fondens som Danske Kreds bestyrelse.

 

Opløsning af Fonden

§10

Opløsning af fonden kan ske under iagttagelse af § 9. Hertil kræves endvidere fondsmyndighedens godkendelse.
Ved opløsning af fonden uddeles kapitalen som foreskrevet i § 2.
København, den 16 juni 1993
For Foreningen Handelsbanken Personales Jubilæumsfond
Bestyrelsesmedlemmerne:

 • John Agerholm Verner Usbeck
 • Gardi Nommesen Erik Thyken
 • Tove Andersen

For Den Danske Banks Personaleforening Jubilæumsfond
Bestyrelsesmedlemmerne:

 • Henning Mikkelsen
 • Irene Kielstrup
 • Thorkil Zederkof
 • Anna-Marie Halvorsen

Se alle Finansforbundets medlemsfordele

Klik her