Overenskomst

Som ansat i Danske Bank-koncernen er du omfattet af virksomhedsoverenskomsten og standardoverenskomsten. Her kan du læse mere om begge overenskomster.

Finansforbundet i Danske Bank og Danske Bank-koncernen forhandler virksomhedsoverenskomsten for dig, som er ansat i Danske Bank. Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandler standardoverenskomsten, som er gældende for hele sektoren og udstikker de overordnede rammer for virksomhedsoverenskomsten.

 

Virksomhedsoverenskomsten 2017 - 2020

Som overenskomstansat i Danske Bank er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst (VOK).

Virksomhedsoverenskomsten 2017 - 2020 (pdf) ​Læs kort om overenskomsten her (pdf)

Standardoverenskomsten 2017 - 2020

Standardoverenskomsten (STOK) er forhandlet mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Den gælder fra foråret 2017 til foråret 2020.

Læs standardoverenskomsten her 

 

​Har du spørgsmål til overenskomsterne, kan du kontakte Finansforbundet i Danske Bank på finansforbundet@danskebank.dk eller tlf. 45 14 01 11.