13-03-2019    

Fremtiden er nu!

Kreds Nordeas formand, Toni Madsen, og næstformand, Dorrit Brandt, gør status over et 2018, hvor organisationsændringer har fyldt meget, hvor mange medarbejdere har savnet anerkendelse, og hvor behovet for at udvikle sine kompetencer til fremtidens opgaver er blevet endnu mere påtrængende

​​Der har været usædvanligt travlt på kredskontoret i Hvidovre det seneste års tid. Et rekordstort antal organisationsændringer har fået kredsbestyrelsesmedlemmerne, sagsbehandlerne og tillidsmænd til at løbe stærkt.

”Det er en følge af ledelsens udmelding i oktober 2017 om, at vi skal være færre. Mange steder i banken har det sat gang i organisationsændringer og desværre også afskedigelser”, siger kredsformand Toni Madsen og tilføjer, at Kredsen i flere tilfælde har fået forhandlet antallet af afskedigelser ned.

Kreds Nordea har tilført flere ressourcer til sagsbehandling på grund af travlheden, der også skyldes flere større afskedigelsesrunder.
I begyndelsen af 2018 havde Kredsen forhandlet et frivilligt fratrædelseskatalog på plads med banken, og det har været brugt i flere forretningsområder.

For at hjælpe afskedigede medarbejdere videre til andre job oprettede banken i 2018 Job Mobility Team, der yder den enkelte støtte i processen med at afklare kompetencer, jobønsker og at gøre sig attraktiv på jobmarkedet.

”Vi har længe opfordret banken til at øge ordentligheden i afskedigelsesprocessen, så medarbejderne føler sig set og godt klædt på til at komme videre i et andet job, og jeg synes, at Job Mobility-teamet fungerer godt i Danmark”, siger Toni Madsen.

Stærkt fokus på hvervning
For Kreds Nordea har der været et stort fokus på at holde organisationsprocenten oppe – det vil sige andelen af ansatte i Nordea, som er medlem af Finansforbundet. Og det er lykkedes. I 2018 var organisationsprocenten 71,7, hvilket er et procentpoint mere end i 2017, hvor den var 70,7. Stigningen i organisationsprocenten er sket, selvom Kreds Nordea faktisk har 144 færre medlemmer sammenlignet med året før. Det skyldes, at vi er blevet færre medarbejdere i Nordea i Danmark .

”Vi har fået fast taletid på Nordea Day, hvor nye medarbejdere introduceres til Nordea, og vi har, sammen med mange lokale tillidsmænd, gennemført flere synlighedskampagner, som har været succesfulde. Der er stor interesse for at tale med os og lytte til de tilbud, vi har til medlemmerne, også fra udenlandske kolleger, og det er vi stolte af”, fortæller Kreds Nordeas næstformand, Dorrit Brandt.

Blandt andet gør det indtryk på nye medlemmer at høre om de samarbejder, Kreds Nordea har med banken. Målet er fortsat at øge både medlemstallet og organisationsprocenten.

”Vi har et stort fokus på hvervning, og vi skal være flere i vores fællesskab”, understreger Dorrit Brandt, der sammen med kredsbestyrelsen deler visionen om, at Kreds Nordea/Finansforbundet skal være den foretrukne fagforening, når man arbejder i den finansielle sektor.

Toni og Dorrit-210119-001_crop_500.jpg
”Det positive i forhold til for nogle år siden er, at vi nu oplever, at ledelsen lytter til os, når emnet er trivsel”, siger Toni Madsen (til venstre) og Dorrit Brandt.

Hver fjerde føler sig ikke anerkendt
People Pulse er blevet lanceret som en ny måde, banken måler medarbejdernes trivsel på. Kreds Nordeas formandskab hæfter sig ved, at 25 procent af kollegerne i hele Nordea (der foreligger endnu ikke tal for Danmark) ikke føler sig anerkendt i deres daglige arbejde og den indsats, de lægger i Nordea.

”Det er et ærgerligt resultat”, konstaterer Dorrit Brandt.

”Jeg tror, den manglende anerkendelse er et udtryk for, at medarbejdere og ledere ikke får talt godt nok sammen i hverdagen. Travlheden kommer blandt andet til udtryk ved, at man mange steder ikke får holdt PDD hvert kvartal, sådan som det ellers er meningen, men kun i for eksempel 1. og 4. kvartal”, siger Toni Madsen.

Union in Nordeas trivselsundersøgelse er i skrivende stund i gang, og til april ventes undersøgelsens resultater at foreligge. Undersøgelsen er bygget op på samme måde som i 2017 og 2015, så resultaterne kan sammenlignes.

Den daværende bankledelse, som var der i 2015, var meget afvisende over for at diskutere den første trivselsundersøgelse, hvorimod ledelsen i 2017 var mere klar til at gå i dialog om trivsel. Og det oplever Kreds Nordea også, at ledelsen er i dag.

”På vores tillidsmandsseminar i september ville ledelsens repræsentanter meget gerne tale om trivsel, og vores nye landechef, Bjørn Bøje Jensen, udtalte direkte, at trivslen skal være i orden”, forklarer Toni Madsen.

I Finansforbundets årlige trivselsundersøgelse lå ansatte i Nordea i 2018 lavt i forhold til ansatte i de fleste øvrige virksomheder. Især var stoltheden over arbejdspladsen dalende. Dorrit Brandt peger på, at siloopdeling i banken, hvor man som medarbejder først og fremmest har fokus på det forretningsben, man selv arbejder i, gør det svært for den enkelte at se, hvad éns lille bidrag betyder for det store Nordea. Derudover har bankerne ikke ligefrem haft medvind i pressen, hvilket gør, at mange af vores kolleger hver dag skal stå på mål for fortidens synder eller for, hvad andre banker er anklaget for. Det tror vi afspejler sig i en lav score i vores nye People Pulse på spørgsmålet om, hvorvidt man vil anbefale Nordea som arbejdsplads og som bank.

Både Kreds Nordea og ledelsen ønsker at rette op på stoltheden og styrke trivslen.

”Det positive i forhold til for nogle år siden er, at vi nu oplever, at ledelsen lytter til os, når emnet er trivsel”, påpeger Toni Madsen.

Populær e-læring om trivsel 
Som en udløber af forhandlingerne om en virksomhedsoverenskomst i 2017 blev det besluttet at lancere to e-læringsmoduler på intranettet i 2018 – et om hjernen og overbelastningen af den og et modul med praktiske øvelser om trivsel.

”Trivselsmodulerne er blevet meget flot modtaget. Omkring 50 procent af medarbejderne har været igennem dem, og mange steder har man afholdt teambaserede møder, hvor trivslen og modulerne har været i fokus”, siger Dorrit Brandt. ”Arbejdsmiljøudvalget har lagt et stort arbejde i tilblivelsen og lanceringen, og vores tillidsmænd har taget et stort ansvar i forhold til at tage dialogen ude lokalt”.

Tag hånd om dine kompetencer
Nordea er i en transformationsproces. Strategier ændres. Nye teknologier tages i brug. Og det gør det påkrævet, at man som medarbejder skal have ekstra fokus på uddannelse, mener kredsformandskabet.

”Blandt nogle kolleger er der måske en tendens til at fokusere på, at deres eget job ikke har forandret sig, og når det ikke er sket, så har man svært ved at forholde sig til alle de forandringer, der er i gang omkring én”, siger Toni Madsen og opfordrer til, at man overvejer, om man fortsat vil være i det samme job, eller om man hellere vil prøve noget nyt. ”Vi gør alt, hvad vi kan, for at skaffe mulighederne for at uddanne sig og flytte sig fra et job til et andet”. 

”Men det handler om proaktivt at tage hånd om sig selv og for eksempel tage en karrieresamtale med en af Finansforbundets karrierecoaches og ikke vente med at gøre det, til lokummet brænder”, supplerer Dorrit Brandt.

Forandringerne i Nordea bliver der flittigt informeret om på intranettet, men meget af det sker på engelsk, hvilket kan afholde nogle fra at følge med i informationerne. Det bliver derfor vigtigere og vigtigere, at vores engelskkompetencer er tilstrækkelige.

Toni Madsen roser bankens læringsorganisation Learning@Nordea, som blandt andet arbejder med at udvikle en oversigt over, hvordan man kompetenceudvikler sig.

”Nordea har kortlagt nogle kompetencer som et bud på, hvad der er brug for i fremtidens bank. Et initiativ, som Kreds Nordea bakker op om, og som vi har involveret Kredsens fællestillidsmænd i. Vores ambition er, at Nordeas medarbejdere er en attraktiv arbejdskraft, der kan bestride nuværende og fremtidige job”, siger kredsformanden. ”Fremtiden er nu”.

Kredsen og banken samarbejder på mange fronter om kompetenceudvikling. Finanskompetencepuljen, som så dagens lys i den seneste overenskomst i sektoren, tilbyder en masse fagligt relevante og gratis kurser, som man er enige om, at medarbejderne bør benytte sig af. Men det er svært at få alle til at bruge puljen.

”Det er mit indtryk, at mange lokale ledere mangler strategisk fokus på at bruge Finanskompetencepuljen. I det hele taget er de ikke klædt ordentligt på til at understøtte deres medarbejderes kompetenceudvikling”, mener Dorrit Brandt.

Toni Madsen nævner også travlhed som en forklaring på, at mange ikke tager efteruddannelse.

”Jeg tror, at flere vil have motivation til også at bruge noget af deres fritid på kompetenceudvikling, hvis de fik tid og rum til at gøre det i arbejdstiden”, siger hun.

Inspiration i Singapore
Dorrit Brandt deltog i november i en studierejse til Singapore, som Finansforbundet arrangerede og inviterede repræsentanter fra sektoren med på. Målet var blandt andet at høre om det samarbejde, der er i den asiatiske bystat mellem myndigheder, finansvirksomheder og finansfagforeninger, samt at besøge Development Bank of Singapore, som har været igennem en bemærkelsesværdig proces.

”Det var meget inspirerende at høre om banken, der har været igennem en omfattende digitalisering uden at fyre en eneste medarbejder. I stedet har man udviklet og efteruddannet medarbejderne. Development Bank of Singapore er interessant at kigge på for at se, hvad der er muligt at overføre til os i Danmark”, siger Dorrit Brandt.

Nyt hovedsæde i Finland
Nordea har som bekendt flyttet sit hovedsæde fra Stockholm til Helsinki, og i den forbindelse ønskede ledelsen at tilpasse rammerne for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer til finske forhold, hvilket som udgangspunkt stillede medarbejderrepræsentanterne ringere end under de svenske aftaler.

”Det var et tema, som vi brugte rigtig meget tid på at forhandle med banken om. Det lykkedes at bevare det nuværende antal, så vi fortsat er en medarbejderrepræsentant fra hver af de fire nordiske lande”, fortæller Dorrit Brandt, der er medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem fra Danmark.

”Sagen er et eksempel på, at vi nogle gange skal kæmpe for at bevare det, vi en gang har aftalt”, tilføjer Toni Madsen. Det kræver mod at stå fast. Og netop det at have sine meningers mod, at kunne se eller skabe mening og at skabe et meningsfyldt arbejdsliv er nogle af temaerne på årets generalforsamling 2019.

Kreds Nordea - RGB - Pos_500.jpg
​Generalforsamling
Find mere information om generalforsamlingen her. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu og ønsker at have stemmeret på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest 15. marts.Præsentationerne for kandidaterne kommer på kredsnordea.dk de kommende dage: formand 15. marts, bestyrelseskandidater 18. marts og kandidater til suppleantposterne 20. marts.

Har vi din mailadresse?
I dag 13. marts sender vi en mail til alle medlemmer. Vi sender til den e-mailadresse, du har registreret – for nogle vil det være deres Nordea-mail, for andre vil det være deres private mailadresse. Får du ikke nogen mail, er det fordi din kontaktinfo ikke er opdateret. Registrér din e-mail ved at gå ind på finansforbundet.dk, vælg log-in i øverste højre hjørne og klik på Mit forbund, hvor du skriver din e-mailadresse.

Ønsker du at modtage særskilte nyhedsbreve fra Finansforbundet på engelsk, så skriv til member@finansforbundet.dk​ sammen med dit medlemsnummer.