15-03-2019    

Mød kandidaten: Formand

Læs mere om Dorrit Brandt, der stiller op til posten som formand for Kreds Nordea

De kommende dage præsenterer vi alle kandidaterne til hhv. formandsposten, bestyrelsesposterne og suppleantposterne​. Du kan finde en liste over dem, der kandiderer til de forskellige poster her

Find mere information om Kreds Nordeas generalforsamling 30. marts her​. Hvis du ikke har tilmeldt dig endnu og ønsker at have stemmeret på generalforsamlingen, skal du tilmelde dig senest 15. marts.

Formand

Dorrit-150.jpg 
Dorrit Brandt
Opstiller til nyvalg som formand

​1. Hvad laver du i dit nuværende job?
Jeg fokuserer altid på initiativer, som på den ene eller anden måde er til gavn for vores medlemmer. Arbejdsopgaverne, der leder dertil, er meget forskellige: Jeg er den danske repræsentant i bankens bestyrelse. Jeg deltager på medlemsmøder i områder eller afdelinger og jeg interesserer mig for medlemmerne syn på hverdagen i Nordea. Som forhandler på de aftaler, som relaterer sig til vores overenskomst, er jeg i hyppig dialog med den danske og nordiske ledelse. Jeg bruger min viden og indsigt til at fremme et handlekraftigt fællesskab på tværs af Nordea-landene.

2. Hvorfor stiller du op?
Bestyrelsen har de sidste 6 år peget på mig som næstformand, og jeg er derfor glad og ydmyg, når det er en enig bestyrelse, der bakker op om mit kandidatur som formand.

Jeg har arbejdsmæssigt forberedt mig godt, idet mine arbejdsopgaver i dag ligger tæt op af, hvad jeg som formand kommer til at være ansvarlig for. Personligt har jeg klædt mig på via uddannelse, så jeg hviler i tanken om at kunne lede og eksekvere til gavn for medlemmer, kollegaer og Nordea.

3. Hvornår og hvordan blev du interesseret i det faglige arbejde?
Det har jeg nok altid været, selv om jeg først blev tillidsmand i 2008. Ind til da var det ofte mig, der var det uformelle talerør for mine kollegaer, og mig der gik til ledelsen, hvis noget ramte min retfærdighedssans. Jeg er ofte blevet kaldt modig, men mod kommer i forskellige forklædninger. Jeg er bestemt ikke modig, hvis det kommer til ekstremsport eller lign., men jeg er ikke bange for at sige min mening eller formidle andres budskaber til dem, som har mulighed for at ændre på tingene.

Jeg er god til at se tingene fra flere vinkler og er nysgerrig på andres perspektiver. Det har hjulpet mig i forhandlingssituationer.

4. Hvad mener du er Kreds Nordeas vigtigste opgave?
Jeg mener, vi har flere vigtige opgaver foran os. Vi skal være den foretrukne fagforening for alle ansatte i Nordea. Derfor skal vi fortsat have fokus på nye medlemmer og værdien af medlemskabet af Finansforbundet. Så skal vi sikre at Nordeas medarbejdere er en attraktiv arbejdskraft i nuværende eller fremtidige job. Det kræver at der er mulighed for kompetenceudvikling og øget intern mobilitet. Så skal vi sikre, at vores arbejdsliv er i balance og at man ikke bliver syg af at gå på arbejde. Sidst men ikke mindst skal Kreds Nordea – bestyrelse og tillidsvalgte – være involveret i beslutningsprocesserne i hverdagen, så vi kan kvalificere ledelsesbeslutningerne.  

5. Hvorfor skal medlemmerne stemme på lige netop dig?
Min ambition som formand for Kreds Nordea er, at medlemmer og ledelse oplever en synlig, kompetent og nærværende fagforening, som kommunikerer medlemmernes budskaber, og som har modet til at stå fast på mærkesager. 

Den forretningsmodel, som Nordea har valgt, med stort fokus på digitalisering, udflytning af arbejdsopgaver og effektiviseringer ændrer hverdagen for mange. Min opgave er at sikre, at forandringerne sker på en ordentlig måde, hvor medarbejderressourcerne også kan bruges fremover.

Den virkelige forståelse for hverdagens udfordringer findes hos tillidsmanden/medlemmerne og jeg ønsker at involvere flere og oftere, for at kvalificeres vores handlinger og kommunikation.