Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os i Finansforbundet Spar Nord Kreds.

Adresse

Spar Nord Kreds
Skelagervej 15
9100 Aalborg

Kredskontoret ligger på Sofiendalsvej 1A, Aalborg, i tilknytning til Spar Nord Banks hovedsæde.

Kontakt sekretariatet

På kredskontoret finder du kredssekretæren, hvis daglige opgaver består i at servicere kredsens tillidsmænd, bestyrelsen og formandskabet. Blandt de mange opgaver er afregning af kontingent til Finansforbundet og rettelser hertil i forbindelse med afdelingsskifte, stillingsskift, orlov og evt. ændring af timetal.