Om Finansforbundet Spar Nord Kreds

Læs kredsens vedtægter og værdigrundlag og se repræsentanter i udvalg og politiske ansvarsområder.

Mission, vision og strategi

Vores mission er, at vi vil skabe værdi for medlemmerne.

Vores vision er, at vi ønsker at organisere samtlige ansatte i Spar Nord. 

Vi har defineret 5 strategiske målsætninger i forholdet til medlemmerne og 5 strategiske målsætninger i forholdet til Spar Nord Bank.

Du kan se strategien i sin helhed her:

Se Spar Nord Kreds' Strategi (pdf)

Finansforbundet Spar Nord Kreds’ bestyrelse

Kredsbestyrelsen består af op til 9 personer. De 5 vælges på generalforsamlingen og arbejder på fuldtid på kredskontoret. De resterende 4 vælges af og blandt tillidsmændene og er fortsat tillidsmand for det område, hvor de er ansat.

Kredsbestyrelsen:

 • er kredsens kontakt til Finansforbundet
 • deltager i arbejdet i de politiske ansvarsområder, der er nedsat af hovedbestyrelsen i Finansforbundet
 • har kontakten til Finansforbundets øvrige kredse og øvrige eksterne interessenter
 • indgår lokalaftaler med banken

 

Kontakt Finansforbundet Spar Nord Kreds' bestyrelse

Du er meget velkommen til at kontakte kredsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til den enkeltes ansvarsområde.

Se kontaktoplysninger på kredsbestyrelsen

Repræsentanter i Finansforbundets politiske ansvarsområder

Repræsentanterne er valgt/udpeget blandt Finansforbundet Spar Nord Kreds' bestyrelsesmedlemmer. De politiske ansvarsområder vedtages for en landsmødeperiode. Kredsen er repræsenteret i alle politiske ansvarsområder.

Digitalisering og Arbejdsplads

 • Gitte H. Sørensen
 • Michael Jensen

Bæredygtighed og Branche 

 • Gitte H. Sørensen
 • Helle F. Elkjær

Arbejdsliv og Trivsel

 • Lene Aaen
 • Lone Elmenhoff

Work Life Investment

 • Michael Jensen

Kommunikation, Branding og Markedsføring

 • Rikke Henriksen

Finansforbundets Hovedbestyrelse

 • Jannie Skovsen

Repræsentanter i politiske udvalg i Finansforbundet Spar Nord Bank

Repræsentanterne i de politiske udvalg i Spar Nord Bank er valgt/udpeget blandt Spar Nord Kreds bestyrelsesmedlemmer. For at påvirke arbejdet i disse udvalg kan du bringe emner op via din lokale tillidsmand eller i det lokale afdelingsudvalg.

Samarbejdsudvalget (SU)

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen (udvalgets næstformand), Gitte H. Sørensen, Anni Hyldgaard og Steen Michelsen

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

 • Kredsansvarlig: Gitte H. Sørensen
 • Repræsentanter: Gitte H. Sørensen

​Pensionsudvalget

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen, Rikke Henriksen og Brian Thomasberg

Tillidsmandsstrukturen i Spar Nord Bank

Det er aftalt mellem Spar Nord Bank og Spar Nord Kreds, at der vælges 1 tillidsmand for hvert bankområde og et antal tillidsmænd på Skelagervej. Tillidsmændene indgår i geografiske netværksgrupper.

tmstruktur.png