Jubilæumsfonden for Sønderjyske Bankfolk

Du har mulighed for at søge Jubilæumsfonden om tilskud til din videreuddannelse.

Jubilæumsfonden er et legat, som yder støtte til videreuddannelse af funktionærer, der er ansat i de sønderjyske banker og har været medlem af Finansforbundet i mindst 3 år.

Du har mulighed for at søge tilskud til en uddannelse ved at sende en forespørgsel pr. mail til sydbankkreds@sydbank.dk.

Der uddeles legater af max. 5.000 kr., og der kan højst uddeles 15.000 kr. pr. år.

Fundatsen for Jubilæumsfonden

§1

Legatets navn er "Danske Bankfunktionærers Landsforenings Sønderjyske Kreds' Jubilæumsfond". Det blev stiftet den 18. april 1964 med 7.500 kr., som Danske Bankfunktionærers Landsforenings Sønderjyske Kreds modtog som en gave af de sønderjyske banker i anledning af kredsens 25 års jubilæum.

 

§2

Legatets formål er at yde støtte til videreuddannelse af funktionærer, der er ansat i de sønderjyske banker og har været medlem af Finansforbundet i mindst 3 år.

Til dette formåls opnåelse kan legatbestyrelsen uddele portioner på maximalt 5.000 kr. til en enkelt ansøger og maximalt uddele 15.000 kr. pr. år.

Indkaldelse af andragender om legatportioner bekendtgøres i Finans.

Legatbestyrelsens dispositioner med hensyn til de indsendte andragender er indiskutable.

 

§3

Legatbestyrelsen udgøres af de kredsbestyrelsesmedlemmer fra Sydbank Kreds, som har bopæl i Sønderjylland.

Der føres en særskilt protokol for legatbestyrelsens virksomhed.

For legatet føres et særskilt regnskab, der følger kalenderåret.

Legatets midler skal anbringes i sønderjyske banker.

Legatbestyrelsen fremsender snarest efter regnskabsafslutningen, dog senest 1. april det reviderede regnskab til Sydbank Kreds sammen med beretningen til orientering.

Legatets revisorer er de af Sydbank Kreds generalforsamlingsvalgte revisorer.

 

§4

Når legatets midler ikke kan anvendes efter dets formål, træffer legatbestyrelsen beslutning om anvendelsen af legatets midler.