06-02-2015    

Kent Petersen valgt til TryghedsGruppens repræsentantskab

Optællingen efter valget til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Hovedstaden er afsluttet, og Finansforbundets formand er nyt medlem.

​’Jeg er glad for at kunne tage fat på arbejdet, fordi der er nogle helt centrale sager omkring TryghedsGruppen, der har betydning for rigtig mange af vores medlemmer i Finansforbundet. Derfor stillede jeg op, og nu ser jeg meget frem til at komme i gang. Tak til alle, der har engageret sig og stemt’, siger Kent Petersen.

Kent Petersen gik til valg på, at der skal være en økonomisk fordel forbundet med at have ejerskab i TryghedsGruppen, og at der bør findes en rimelig løsning på Nordea Liv & Pension-medlemmernes manglende tilhørsforhold – f.eks. gennem selvstændig råderet over en andel af formuen i TryghedsGruppen. Resultatet af valget viser generelt også et skred mod et mere medlemsorienteret repræsentantskab.

’Der er 12 nye repræsentanter på de 21 pladser i Region Hovedstaden, og det lover fornuftigt for det videre arbejde mod mere værdi og åbenhed til medlemmerne. Jeg vil under alle omstændigheder gøre mit for at fortsætte kampen for, at medlemmerne i Nordea Liv og Pension får en mere fornuftig løsning på deres situation. Og så er der grundlæggende brug for en større medlemsdemokratisk åbenhed, så policehaverne og pensionsopsparerne får langt større føling med, hvad der foregår i TryghedsGruppen’, siger Kent Petersen.

Læs mere på tryghedsgruppen.dk og finansforbundet.dk/tryghedsgruppen

Kontakt: Kent Petersen via Kristian Lind, 61204214