27-04-2015    

Kompetencepulje klar til finansansatte

​Udviklingen i den finansielle sektor stiller nye og forandrede kompetencekrav. Derfor lancerer Finansforbundet og FA nu finanskompetencepulje.dk, hvor medarbejdere kan søge midler til opkvalificering og kompetenceudvikling.

Overenskomstforhandlingerne i foråret 2014 sikrede 60 millioner kroner til kompetenceudvikling igennem de næste tre år - fordelt ligeligt med 20 millioner kroner pr. år. Puljen administreres af en bestyrelse med repræsentanter fra både medarbejder- og arbejdsgiverside i finanssektoren, og i dag mandag d. 27. april går finanskompetencepulje.dk i luften. Her kan man læse mere om de konkrete tilbud og ansøgning af midlerne.

’Puljen er en stærk løftestang for den kompetenceudvikling, som er et fælles anliggende i sektoren. Puljen skal hjælpe med at give medlemmerne kompetencer til gavn for både dem selv og for virksomhederne, og det ligger i naturlig forlængelse af vores arbejde i projektet Work Life Investment, der netop handler om at klæde vores medlemmer bedst muligt på til deres arbejdsliv i den finansielle sektor. Vores medlemmers markedsværdi er vigtig i en sektor i forandring, og kompetencepuljen er en mulighed for at investere i sit fremtidige arbejdsliv. Det giver både tryghed og udviklingsmuligheder for den enkelte’, siger Solveig Ørteby, næstformand i Finansforbundet.

Læs mere på finanskompetencepulje.dk

Kontakt: Solveig Ørteby via Kristian Lind, 61204214