28-01-2015    

Manglende jordforbindelse i Nordea-bestyrelse

​Nordea aflagde onsdag d. 28 januar et regnskab, hvor en massiv forhøjelse af bestyrelseshonoraret og udbyttefest til aktionærerne står i skærende kontrast til bankens omfattende spareprogram, mener Finansforbundet.

Bestyrelsesmedlemmerne i Nordea kan se frem til en voldsom lønforhøjelse på samlet set 15,5 pct. oven på 2014-regnskabet. Samtidig fortsætter banken det aggressive besparelsesprogram på i omegnen af 7 milliarder kr.

’Grundlæggende er det jo umådeligt vanskeligt at forstå en bestyrelse, der giver sig selv så store honorarforhøjelser med den ene hånd og gennemfører massive spareplaner over for medarbejderne med den anden. Det viser med al tydelighed et billede af en bestyrelse, der kun har én ting for øje: nemlig kortsigtede gevinster til aktionærerne – og åbenbart også til sig selv. Man skal ikke rette blikket meget længere frem, før man kan blive ret så bekymret for både den manglende jordforbindelse og deres evne til at forstå den komplekse virksomhed, de er i spidsen for’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Nordea udsendte i går en pressemeddelelse med forslaget til bestyrelsens nye vederlagssammensætning. Her fremgår det, at den samlede foreslåede forhøjelse for bestyrelsesarbejdet er 15,5 pct. Vederlaget for udvalgsarbejde forhøjes med hele 65 pct.

’Vi er ikke de eneste, der har påpeget det grundlæggende problem i Nordeas strategiske linje den seneste tid. En finansiel virksomhed skal selvfølgelig være attraktiv for aktionærerne, men fundamentet for at levere en forretning findes altså i kunderne og i medarbejderne – som jo i sagens natur også står bag det udbytte, som aktionærerne kan se frem til nu. Det samspil har man forstået andre steder i sektoren, simpelthen fordi et så snævert og kortsigtet shareholderfokus ikke er holdbart, og det bør Nordea også snart få øjnene op for’, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Kontakt: Kent Petersen via Kristian Lind, 61204214