09-10-2014    

Finansansatte er blandt de mest produktive

Det giver ikke mening at sammenligne effektiviteten blandt finansansatte i de nordiske lande på baggrund af antal medarbejdere målt på indbyggertal. I stedet bør man kigge på, hvilken værdi og hvilket serviceniveau, de ansatte leverer, siger Finansforbundets formand Kent Petersen.

I den netop offentliggjorte rapport fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) ’Nordisk Bankstatistik 2013’ konkluderer FA, at Danmark har væsentlig flere finansansatte end vores nordiske naboer målt i forhold til indbyggertal. Tallet bruger FA til at lave et regnestykke, der viser hvor mange indbyggere en gennemsnitlig finansansat betjener i Danmark i forhold til finansansatte i de andre nordiske lande. Opgørelsen viser, at det kun er på Island, at en finansansat betjener færre kunder end i Danmark. FA insinuerer således, at de danske medarbejdere er mindre effektive end de lande, vi normalt sammenligner os med.

Det er dog et noget forsimplet regnestykke, siger Finansforbundets formand Kent Petersen:

”Det er et noget tyndt grundlag at debattere effektivitet ud fra. Tag for eksempel medicinalindustrien. Der er 2½ gang flere ansatte pr. indbygger i Danmark end i Sverige. Er det fordi den danske medicinalindustri er mere ineffektiv end den svenske? I beregninger af værdien af antal medarbejdere, er det nødvendigt at inddrage parametre som produktivitet og værdiskabelse,” siger Kent Petersen.

Og her er forskning klar. Den danske finansielle sektor er ekstremt effektiv. Produktivitetskommissionen fremhævede den finansielle sektor som et af de få serviceerhverv, hvor produktiviteten er steget mere end udlandet. I perioden fra 1995-2010 steg produktiviteten to pct. mere i Danmark end gennemsnitligt for Sverige, Tyskland og Holland. Og knapt tre pct. mere end i USA.

”Og det skyldes ikke mindst de kompetente medarbejdere. I Finansrådets rapport ”Det finansielle Danmark” bliver finansansatte netop rost for deres produktivitet. I 2012 tegnede den finansielle sektor sig for knap 6,8 pct. af den samlede bruttoværditilvækst til trods for, at sektoren kun udgjorde tre pct. af den samlede beskæftigelse. De finansielle virksomheder har gennem krisen bibeholdt en plads blandt de mest produktive virksomheder i Danmark,” siger formand Kent Petersen og påpeger, at de ansatte i dag skaber større værdi end nogensinde.

”Vores beregninger viser, at tre ansatte i dag leverer det samme resultat, som fire ansatte leverede før krisen. Og når den ene undersøgelse efter den anden samtidig viser, at kunderne stadigvæk efterspørger et højt serviceniveau af en rådgiver af kød og blod på trods af digitale løsninger, som netbank mm., så er der for mig at se ingen tvivl om værdien af de finansansatte i Danmark.”

Kontakt Kent Petersen via Sabina Furbo på 6120 0924