Finansforbundets internationale arbejde

Stadig flere beslutninger træffes uden for det danske politiske system – for eksempel stammer 80 procent af det danske lovgivningsarbejde fra EU - og finanssektoren er i stigende grad global. Stadig flere danske virksomheder flytter arbejdsopgaver til udlandet og det har konsekvenser for Finansforbundets medlemmer. Derfor er det vigtig for Finansforbundet at være tæt på beslutningerne i internationale fora.

Finansforbundets samarbejdsfora

Åbn alle

Finansforbundet påvirker i EU

Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er det klart, at Finansforbundet engagerer sig ud fra et mål om at varetage de finansansattes interesser bedst muligt.

Finansforbundet samarbejder på dette felt med Nordic Financial Unions (NFU) og UNI Europa Finance, men der er også behov for, at Finansforbundet kan markere sig selvstændigt. Det gør sig blandt andet gældende på enkeltsager, men også i forhold til at kunne påvirke den danske regerings holdning til EU initiativer samt sikre den rette implementering af EU lovgivningen i Danmark.

De overordnede politiske temaer for Finansforbundets EU påvirkningsarbejde kan beskrives ud fra følgende interessenter og fokus:

  • Samfundet - finansiel stabilitet og økonomisk vækst
  • Sektoren - fair konkurrencevilkår og lige betingelser for vækst
  • Virksomhederne – kompetente bestyrelser og ledelser
  • Forbrugerne – kundetillid er afgørende
  • Medarbejderne som interessenter

Læs mere om, hvordan Finansforbundet arbejder med EU regulering (pdf)

NFU - nordiske finansforbund samarbejder

På nordisk plan har Finansforbundet sammen med otte andre nordiske finans- og forsikringsforbund i Sverige, Norge, Island og Finland etableret Nordic Financial Unions (NFU). I dag har NFU primært fokus på finansiel regulering i EU, men også de tværnationale virksomhedsklubber. Formålet er at styrke og koordinere den nordiske indsats i det europæiske og globale arbejde i finanssektoren. NFU-forbundene har valgt at finansiere en medarbejder til UNI-Europas kontor i Bruxelles for at styrke sammenhængen mellem det nordiske og det europæiske samarbejde i finanssektoren.

Via NFU-samarbejdet kan medlemmer af Finansforbundet desuden nyde godt af en aftale mellem de nordiske finansforbund, der giver adgang til lokal rådgivning i forbindelse med både udstationering og permanent ansættelse i de nordiske lande.

Læs mere om det nordiske samarbejde på NFU’s hjemmeside

Samarbejde med UNI Global Union giver adgang til hjælp under udstationering

Finansforbundet er medlem af den globale fagforeningsorganisation UNI Global Union, der har medlemmer i mere end 150 lande. Via dette samarbejde kan medlemmer af Finansforbundet få udstedt et gratis UNI pas, der sikrer dem adgang til rådgivning fra en udenlandsk fagforening, imens de er udstationeret. 

Læs mere om UNI passet