Finansforbundets regnskab

Finansforbundets årsregnskab 2019 skal betragtes som foreløbigt, indtil det endelig godkendes på forbundets landsmøde 2020. Regnskabet for 2017 og 2018 er godkendt på Landsmødet 2019.

Kommentarer til årsregnskabet for 2019

  • Forbundets gennemsnitlige medlemstal var i 2019 over niveauet i 2018. Forbundet havde i gennemsnit 54.120 medlemmer i 2019 og de samlede kontingentindtægter var på 117 mio. kr.
  • Arbejdsgiverne indbetalte 40 mio. kr. til uddannelsesformål, og andre indtægter inkl. administrationsbidrag beløb sig til 11 mio. kr.
  • Årets formueafkast er 197 mio. kr. mod 7 mio. kr. i 2018.
  • Årets resultat er på + 112 mio. kr., hvilket er 146 mio. kr. bedre end i 2018. De samlede indtægter er 190 mio. kr. større og de samlede udgifter er 19 mio. kr.større end 2018. Endvidere er der hensat 25 mio. kr. mere i skat.

Download regnskab for 2019 (pdf)

Download regnskab for 2018 (pdf)

Download regnskab for 2017 (pdf)

Download regnskab for 2016 (pdf)