10-10-2014    

Mange mister jobbet ved fusion

Baggrunden for at fusionere Nordjyske Bank og Nørresundby Bank for at skabe en stærk lokalbank er overordnet set fornuftig. Men en forventelig reduktion af medarbejderstaben på ti procent lyder af rigtig meget, siger formand for Finansforbundet Kent Petersen.

​Fusionen mellem Nordjyske Bank og Nørresundby Bank pr. 1. januar 2015 ser umiddelbart ud som en fornuftig løsning for de to pengeinstitutter, mener Finansforbundets formand Kent Petersen, der dog i samme åndedrag undrer sig over den meget store forventelige medarbejderreduktion på 50 medarbejdere ud af de i alt 498 ansatte i de to virksomheder.

”At to pengeinstitutter vælger at fusionere for at skabe en stærkere virksomhed, der kan modstå fremtidens udfordringer, er overordnet set en fornuftig løsning. Men at ti procent af medarbejderne forventes at miste deres arbejde på grund af synergieffekter, lyder for mig som et meget højt sat tal”, siger Kent Petersen, og understreger, at han håber, at nedskæringerne bliver så gennemtænkt som muligt, så man ikke ender med at skære helt ind til benet.

”At synergieffekter afleder afskedigelser er forventelig, men jeg håber, at ledelserne holder sig for øje, at nedskæringer lægger et voldsomt arbejdspres på de ansatte, der bliver tilbage. Og så handler sådan en fusion, hvor intentionen er at blive en stærk spiller på banen, vel også om vækst og det hænger dårligt sammen med så voldsomme nedskæringer”, siger formanden, der afventer at få besked om medarbejderreduktionen af de officielle kanaler.

Kontakt Kent Petersen via Sabina Furbo på 6120 0924