Øje på arbejdsmiljøet

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er afgørende for, om man trives i sit arbejde. Og god trivsel er ikke alene godt for i sig selv, det er også godt for virksomhedens bundlinje.

Finansforbundet arbejder og samarbejder målrettet for at udvikle viden og værktøjer, som kan understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne; læs mere under BFA Finans i boksen til højre.

Trivsel & Engagement

Trivsel, engagement og bundlinje hænger sammen, og god trivsel skabes i fællesskab på arbejdspladsen.

God trivsel er betinget af en lang række faktorer, f.eks. ledelse, arbejdsvilkår, sociale relationer, samarbejdet og medarbejdernes udviklingsmuligheder. Den enkelte medarbejders egne forventninger og evne til at håndtere udfordringerne i hverdagen spiller også ind.

 

Trivsel skabes i fællesskab

Trivsel på arbejdspladsen opleves individuelt, men skabes i fællesskab med ledelse og kolleger. Som medarbejder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder kan du bidrage aktivt til at styrke trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

 

Find inspiration til trivselsarbejdet

Trivsel

Stress

Forandringer

Fremtidens arbejdsmiljø

Digitalisering og det gode arbejde

Rum og bevægelse

Ni ud af ti i den finansielle sektor arbejder i åbne kontormiljøer.

De åbne kontormiljøer kan give positive effekter i form af gennemsigtighed, videndeling og samarbejde – og herigennem øget trivsel.

Men de åbne kontormiljøer byder også på udfordringer, der kan påvirke negativt. Indeklimaet kan fx være en svær størrelse at få til at fungere, så det er behageligt for alle. For når nogle fryser, har andre det for varmt. Kultur og adfærd har også stor betydning, for når nogle forstyrres af støj, så arbejder andre helt upåvirket videre.

 

Skab bevægelse i arbejdet

Kontorarbejde kendetegnes ved at være stillesiddende. Der bruges stadig mere tid ved skrivebordet og ved skærmene. For mange har det fysiske konsekvenser i form af smerter i skuldre, arme, ryg og nakke.

Men det er heldigvis muligt at gøre noget ved det.

Nudging kan anspore til bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Man kan lave fysiske øvelser – alene eller sammen med sine kolleger – og man kan få ergonomisk vejledning i at have gode og varierede arbejdsstillinger.

Og helt grundlæggende kan kontormiljøerne indrettes, så de fungerer i forhold til de opgaver der skal løses, og i forhold til de mennesker der skal arbejde i dem.

 

Find inspiration til arbejdet

Kroppen og jobbet

Nudging

Åbne kontormiljøer – adfærd og indeklima

Indretning af åbne kontorer

Hændelser & Adfærd

En arbejdsdag i den finansielle sektor foregår i langt størstedelen af tiden i en tryg atmosfære og med gode relationer til ledere, kolleger og kunder.

Men indimellem forstyrres trygheden af hændelser og af adfærd, som kan være så voldsomme, at det går ud over den enkelte medarbejders eller sågar hele arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

En kunde i en særligt presset økonomisk situation. En kriminel på jagt efter penge. Kolleger der får en konflikt under et intenst arbejdsforløb. Tre eksempler på hændelser, der kan udløse trusler om vold, et røveri, en konflikt, mobning eller chikane.

 

Fælles ansvar og arbejdspladskultur

De tre nævnte eksempler på hændelser skal selvfølgeligt forsøges undgået. Dette lykkes bedst, hvis man på arbejdspladsen påtager sig et fælles ansvar for at udvikle en arbejdspladskultur samt et sæt af retningslinjer for, hvordan man forebygger, håndterer og følger op på voldsomme hændelser eller voldsom adfærd.

 

Find inspiration til arbejdet

Trusler og vold

Røverier

Mobning

Chikane og sociale medier

Konflikter

Ledelse & Organisation

Nyere forskning dokumenterer, at god trivsel har en positiv effekt på virksomhedernes økonomiske bundlinje. Der er således dokumenteret en klar sammenhæng mellem god trivsel og blandt andet:

  • Højere kvalitet og produktivitet
  • Mere innovation og videndeling
  • Bedre økonomiske resultater
  • Øget jobtilfredshed
  • Lavere stressniveau
  • Lavere sygefravær

Arbejdet med at udvikle god trivsel er altså en ren vindersag, fordi den gode trivsel ikke alene giver mere tilfredse og glade ansatte, men også klare økonomiske gevinster for virksomheden.

 

Organisatoriske greb

Et dårligt arbejdsmiljø kan påvirke den enkelte medarbejder og leder, men årsagerne og hermed løsningerne skal ofte findes på det organisatoriske og ledelsesmæssige niveau.

Af samme grund er det væsentligt at inddrage og medtænke relevante dele af organisationen - herunder arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsudvalget - når man sætter gang i tiltag, der vedrør arbejdsmiljø. 

Mange finansielle virksomheder inddrager det organisatoriske perspektiv ved at sætte fokus på den sociale kapital. Andre har erfaret, at det giver god mening at revurdere virksomhedens ledelsesværktøjer, eksempelvis tilgangen til præstationsmålinger, så disse i højere grad understøtter trivslen. 

 

Find inspiration til arbejdet

Lederens egen trivsel

Social kapital

Præstationsmål

Arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøloven pålægger virksomheder med mindst 10 ansatte at organisere arbejdsmiljøarbejdet. Det kan ske ved oprettelse af arbejdsmiljøgruppe(r) og i større virksomheder arbejdsmiljøudvalg. Eller det kan ske ved indgåelse af en virksomhedsaftale om organiseringen af virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde. Ved at organisere arbejdsmiljøarbejdet sikres det, at arbejdsmiljøindsatsen bliver systematisk og sker i et samarbejde mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Som led i arbejdsmiljøarbejdet skal virksomheden bl.a. sørge for kompetenceudvikling til deltagere i arbejdsmiljøarbejdet, udarbejde arbejdspladsvurdering og afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.

 

Find inspiration til arbejdsmiljøarbejdet

Organisering

Kompetenceudvikling

Arbejdspladsvurdering (APV)

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

OK-aftaler

BFA Finans er et branchefællesskab for arbejdsmiljø bestående af FA, Forsikringsforbundet og Finansforbundet. BFA Finans har som mål at sikre, at finanssektorens behov for vejledninger og materialer på arbejdsmiljøområdet dækkes ind og opleves relevante og inspirerende.

BFA Finans’ aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til god arbejdsmiljøstandard i den finansielle sektor.