Få rådgivning og hjælp

Finansforbundets jurister, socialrådgivere og faglige konsulenter er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til dit arbejdsliv. Du kan også få hjælp til rådgivning i udlandet eller søge økonomisk støtte.

​Vi kender sektoren og lovgivningen omkring den, og vi har masser af erfaring inden for dit fag.

Arbejdsskade, barsel, sygedagpenge m.v. - få hjælp af vores socialrådgivere

Du kan henvende dig til en af vores socialrådgivere, hvis du har spørgsmål om:

 • arbejdsskader
 • sygedagpenge
 • fleksjob
 • offentlig førtidspension
 • barselsregler
 • frihed ved børns sygdom
 • orlov til pasning af nærtstående eller plejeorlov til pasning af døende

Hvis du har prøvet at have en sag i det offentlige system, har du måske også prøvet at køre fast – følt, at din sag blev behandlet og vurderet af en masse fagfolk uden andre end dig selv som koordinerende led. Her kan socialrådgiverne gå ind og hjælpe dig til at bevare overblikket. De kan være sparringspartner for dig og bistå dig i din kommunikation med myndighederne. Du kan kontakte Finansforbundets socialrådgivere, når du har behov for det.

 

Kontakt socialrådgiverne

​Er du registreret korrekt?

Vi kan hjælpe dig bedst, hvis vi har de rette informationer om dig. Det har betydning for dine rettigheder både fagligt, juridisk og økonomisk. Så sørg altid for at informere os, hvis der sker ændringer i dit arbejdsliv.

Under Mit forbund kan du altid rette de informationer, vi har registreret om dig.

Ansættelse, kontrakter og dine rettigheder - få hjælp af vores jurister

Finansforbundets jurister og faglige konsulenter er klar til at hjælpe dig, hvis du har juridiske spørgsmål. Du kan få rådgivning både ved ansættelsens begyndelse, under ansættelsen samt når ansættelsen ophører, f.eks.:

 • gennemgang af ansættelseskontrakt inden underskrift
 • rådgivning omkring dine rettigheder i forhold til overenskomsten
 • rådgivning i ansættelsesretlige problemstillinger
 • funktionærloven om: ferie, sygdom m.v.
 • hjælp, hvis der opstår en konflikt omkring dine rettigheder med din arbejdsgiver
 • rådgivning i forbindelse med opsigelse eller fratrædelsesaftale

Du kan kontakte de juridiske konsulenter, når du har behov for det.

 

Kontakt juristerne

Ring på 32 66 13 30 mandag-torsdag mellem 8.30 og 16.00 og fredag mellem 8.30-15.00.

Dagpengeregler, seniorordninger, fratrædelsesaftaler m.v. - få hjælp af FTFa-kontakten

FTFa har to medarbejdere udstationeret i Finansforbundets sekretariat, FTFa-kontakten. Hos FTFa-kontakten kan du få rådgivning om a-kasseforhold fra konsulenter med indgående kendskab til arbejdsløshedslovgivning og solid viden om overenskomsten samt øvrige lokale aftaler.

FTFa-kontakten kan blandt andet rådgive dig om:

 • dagpengeretsregler
 • samspillet mellem efterlønsreglerne og overenskomster
 • seniorordninger
 • fratrædelsesaftaler
 • lønsikring

De kan også informere dig om FTFa's tilbud om jobrådgivning og FTFa outplacementsamarbejde med Mercuri Urval. Det er FTFa's regionskontorer, der afgør sager om dagpengeret og udbetaler ydelser, så det er der, du skal henvende dig, hvis du vil have en konkret afgørelse. Du kan kontakte de udstationerede konsulenter fra FTFa, når du har behov for det.

 

Kontakt a-kassen

FTFa-kontakten hos Finansforbundet:

Spørgsmål til a-kasse?

Kontakt FTFa på telefon 70 13 13 12 alle hverdage fra 8-18 eller via FTFa.dk.

Har du uforskyldt fået økonomiske problemer? Søg støtte fra Finansforbundets Centrale Hjælpefond

Finansforbundets Centrale Hjælpefond kan yde støtte til dig, hvis du uforskyldt har fået økonomiske problemer. Støtten kan gives i form af tilskud eller løn.

Læs mere om, hvordan du kan søge støtte

Job i Norden

Som medlem af Finansforbundet kan du få lokal rådgivning, hvis du skal udstationeres eller får fast job i den finansielle sektor i Finland, Island, Norge eller Sverige. Den lokale rådgivning sikrer dig specialiseret viden om overenskomst, lovgivning og skatteforhold i udstationeringslandet. Som udstationeret er eneste krav, at du bevarer dit medlemskab af Finansforbundet.

Omvendt hjælper Finansforbundet også nordiske finansansatte, der fortsætter deres medlemskab i den lokale fagforening, imens de arbejder i Danmark i forbindelse med en udstationering. Ordningen er baseret på en aftale med de andre nordiske finansforbund i Nordic Financial Unions (NFU), der arbejder på at styrke og koordinere den nordiske indsats i det europæiske og globale arbejde i finanssektoren.

Hvis du fastansættes

Hvis du ansættes i en fast stilling, anbefaler vi, at du melder dig ind i den lokale fagforening. Gør du det fra start, giver aftalen dig ret til rådgivning og hjælp med det samme fra den lokale fagforening.

Husk at du kan altid kan bevare et passivt medlemskab af Finansforbundet, det koster dig ikke noget.

Vil du vide mere

Du er altid velkommen til at kontakte Finansforbundet, hvis du har spørgsmål til dine muligheder for lokal rådgivning i Norden.

Læs aftalen (pdf)

UNI passet - få hjælp i udlandet

Som medlem af Finansforbundet kan du få et gratis UNI pas, der giver dig adgang til rådgivning fra en udenlandsk fagforening, imens du er udstationeret.

Finansforbundet er medlem af den globale fagforeningsorganisation UNI Global Union, som udsteder UNI passet. UNI har medlemmer i mere end 150 lande, hvor du kan få hjælp via UNI passet.  

Hvad kan UNI passet gøre for dig?

UNI passet giver dig mulighed for at blive gæstemedlem af en udenlandsk fagforening, hvis du flytter til et andet land i en begrænset periode. UNI passet kan bl.a. sikre dig:

 • Kontakt til en anerkendt fagforening i det land, du skal udstationeres til.
 • Adgang til rådgivning om løn- & ansættelsesvilkår i udstationeringslandet (du har måske spørgsmål til din nye ansættelseskontrakt eller den lokale overenskomst).
 • Adgang til lokale faglige aktiviteter og professionelle netværk.

Er det relevant, hvis du skal ansættes lokalt?

Hvis du skal ansættes lokalt og ikke udstationeres, anbefaler vi altid, at du melder dig ind i en anerkendt fagforening i det pågældende land.  

Sådan bestiller du dit UNI pas

Det er nemt at få et UNI pas. UNI passet er gratis for Finansforbundets medlemmer, men det kræver, at du fortsat betaler kontingent til Finansforbundet, imens du er udstationeret.

Har du flere spørgsmål om UNI passet, er du også velkommen til at kontakte Finansforbundet på 3296 4600.

Læs mere om UNI passet og ansøg

 Vær opmærksom på, at Finansforbundet forkortes 'FSU-DK' på engelsk, når du skal angive 'Union / Organisation' i ansøgningen.