Netværk

Har du brug for et bedre netværk med andre, der har samme faglighed og arbejdsmæssige udfordringer, som du har? Så kan du finde det rigtige netværk for dig her.

For dig, der interesserer dig for:

Åbn alle

Building Bridges – Fintech

Banker verden over er i fuld gang med at digitalisere deres forretninger, og udviklingen har konsekvenser for medarbejderne og deres karriere i den finansielle sektor. Building Bridges Fintech er et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for fintech, finansiel teknologi, og hvordan du kan udnytte den til din karrieremæssige fordel.

Disruption med nye digitale løsninger betyder ofte færre medarbejdere, etablering af virksomheder med finansiel teknologi og helt nye krav til medarbejdernes kompetencer. Men i denne transformation opstår der også nye karrieremuligheder, som du kan lære at udnytte.

På fem netværksmøder vender vi aktuelle faglige fintechtemaer og -problemstillinger og diskuterer, hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Der afholdes fem møder, og et af møderne er en to-dages studietur til London FinTech hub.

 

Program

 • Møde 1: Mobile Life/ Startup-incubator
  Vært: F.eks. Mobile Life, København
 • Møde 2: Platformsstrategier og partnerskaber 
  Vært: F.eks. Digitaliseringsstyrelsen, København 
 • Møde 3: Crowdlending
  Vært: London FinTech hub, London
 • Møde 4: Blockchains
  Vært: Copenhagen FinTech Lab, København
 • Møde 5: Nye faglige, ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer
  Vært: F.eks. Nordea

På første netværksmøde rammesættes også forventninger, commitment og fortrolighed i netværket.

Netværket er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring med kolleger fra andre finansvirksomheder. Netværket har et maksimalt antal på 30 deltagere, så alle lærer hinanden at kende. For at sikre faglig kvalitet og fremdrift faciliteres netværket af Steffen Löfvall, Ph.d. og direktør fra cph:learning.

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. hotel og fly i forbindelse med Londonturen.

Interesseret?

Vi forventer, at næste netværksforløb starter op omkring sommeren 2020.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

Future Finans IT

Future Finans IT er et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for IT-forretning, samt hvordan du kan arbejde med det i din jobfunktion.

I mange år har den finansielle sektors IT-forretning løbende udviklet såvel forretningsprocesser som den bagvedliggende IT-arkitektur. Udviklingen accelererer på stort set alle områder som et resultat af bl.a. nye platformsbaserede løsninger, institutionelle krav om deling af data og kunstig intelligens. Dette medfører ændrede forretningsprocesser, organiseringsmodeller, jobprofiler og kompetencer blandt finanssektorens IT-medarbejdere.

På fem netværksmøder vender vi aktuelle faglige finans IT-temaer og -problemstillinger og diskuterer, hvilken betydning de har for organiseringen af IT-arbejdet. Et af møderne er en to-dages studietur til London, hvor netværket blandt andet besøger udvalgte finans IT-udviklingshuse.

 

Program

 • Møde 1: Hvad kan future finans IT være? Fokus på Robotics og DevOps som særlige trends.
  Vært: F.eks. Nordea
 • Møde 2: Big Data, "maskinlæring", predictive analytics og real-time svindelovervågning.
  Vært: F. eks Nets
 • Møde 3: DevOps Cloud-Labs – vurdering af cloud-metoder og organisering. Nye banking/handelsplatforme og data-ejerskaber samt API-banking pga PSD2.
  London-tur
 • Møde 4: Kunstig intelligens og maskinlæring.
  Vært: F. eks e-nettet
 • Møde 5: Nye faglige, ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer.
  Vært: Finansforbundet og Copenhagen FinTech Lab

Netværket er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring med kolleger fra andre finansvirksomheder. Netværket har et maksimalt antal på 30 deltagere, så alle lærer hinanden at kende. For at sikre faglig kvalitet og fremdrift faciliteres netværket af Steffen Löfvall, ph.d. og direktør fra cph:learning.
 

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. hotel og fly i forbindelse med Londonturen.

Interesseret?

Vi forventer, at næste netværksforløb starter op i foråret 2021.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

MarketTech 2020 – Invest in Yourself

 

 

MarketTech 2020 – Invest in Yourself er et netværk til dig, der arbejder i Markets og som dealer, og som forventer, at din videre karriere vil rumme forandringer. I netværket stiller vi dels skarpt på at forstå de udviklingstendenser, der vil ændre områder, dels se nærmere på kompetencer, du skal have for at arbejde i Markets på længere sigt.

Hvis du kender lidt til den igangværende teknologiske udvikling i f.eks. transport-, forsikrings- og advokatbranchen, ja så ved du, at disse brancher bliver fundamentalt forandret i disse år. Platformsmodeller, blockchains, robotics og kunstig intelligens er nogle af de teknologier, der spiller en væsentlig rolle i omstillingen. Samme teknologiske udvikling er også i gang med at radikalt ændre den finansielle sektor.

Kunstig intelligens, ny regulering og ændrede kundebehov vil medføre, at en lang række standardopgaver forsvinder. Antallet af stillinger vil gradvist blive mindre, og de tilbageværende jobs vil få et anderledes indhold. Platformsstrategier og nye transaktionsmetoder som f.eks. blockchains forventes også at blive udbredt. Det vil ændre valuta- og værdipapirhandlen herunder hvor der kan tjenes penge i værdikæden og hvordan handlen kan organiseres og kontrolleres.

Netværket mødes fem gange. Hvert netværksmøde har et afgrænset tema, som underbygges af mindst en ekstern ekspert på området. Det ene netværksmøde er en todages studietur til Londons MarketTech-miljø. London er en smeltedigel, hvor de mange udviklingstrends og nye aktører kan studeres.

Temaer for møderne

 • Netværksmøde 1: Trends, de danske og internationale MarketTech-aktører (collaborators & disrupters)
  På det første møde ser netværket nærmere på de vigtigste teknologitrends, der ændrer market-funktionerne i dag og de kommende år.
  Vært: En dansk finansaktør
 • Netværksmøde 2: Nye samarbejdsmodeller i kølvandet af open markets
  På det andet møde ser netværket nærmere på open markets (open banking) herunder platformsstrategi, API-samarbejde og cloud baserede løsninger. 
  Vært: En dansk finansaktør
 • Netværksmøde 3: 2-dags besøg i Londons MarketTech-miljø
  Det tredje netværksmøde afholdes i London. Netværket besøger forskellige bankers marketfunktioner, MarketTech start-ups og accellerator-miljøer i løbet af to intensive dage.
  Vært: London markettech/ fintech miljø
 • Netværksmøde 4: Nye arbejdsopgaver i kølvandet af robotter og kunstig intelligens
  På det fjerde møde stilles skarpt på, hvordan kunstig intelligens vil blive udnyttet i Marketsfunktionen.
  Vært: En dansk finansaktør
 • Netværksmøde 5: Organisering, kompetencestrategi og karriereplan
  På det sidste møde samler vi trådene. Vi ser nærmere på fremtidige kompetencer, kompetencekrav og understøtter deltagerne i at skitsere en plan for deres videre karriere.
  Vært: Finansforbundet

For at sikre faglig kvalitet og fremdrift i gruppen faciliteres netværket af Ph.D. og direktør Steffen Löfvall fra cph:learning. 

Netværket sammensættes af maksimalt 30 deltagere, så deltagerne derved lærer hinanden godt at kende. I netværket møder du personer, som står med de samme muligheder og udfordringer.

Deltagerne får adgang til en "lukket" hjemmeside, hvor der vil blive uploadet relevante faglige ressourcer (artikler, rapporter og weblinks) undervejs i forløbet.

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. hotel og fly i forbindelse med Londonturen.

Interesseret?

Vi forventer, at næste netværksforløb starter op i efteråret 2020.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

RegTech

RegTech er et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for regulatory technology, samt hvordan du kan udnytte udviklingen til din egen karrieremæssige fordel.

I de senere år er finansiel compliance som fag- og funktionsområde vokset i omfang og i opmærksomhed. Der indføres løbende nye regler, kontrollen skærpes og antallet af compliancemedarbejdere stiger stødt. Samtidig investeres der globalt store summer i udviklingen af IT-redskaber og firmaer til formålet – såkaldt regulatory technology – RegTech.

Teknologiudviklingen forventes først at effektivisere, men sidenhen erstatte de nuværende medarbejdertunge compliance-funktioner. Det får på flere planer konsekvenser for finansmedarbejdere og deres karrierer. RegTech forventes at skabe nye virksomheder med finansiel teknologi, nye krav til kompetencer samt reduceret behovet for compliance-medarbejdere på sigt.

I løbet af fem netværksmøder vender vi aktuelle faglige RegTech-temaer og -problemstillinger og diskturer, hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Møderne vil blive afholdt månedligt. Et af møderne er en to-dages studietur til Londons RegTech-miljø.

 

Program 

 • Møde 1: Compliance om 5 år/ Identity management og Control (Counterparty due diligence v/ PSD2, KYC og AML)
  Vært: En dansk finansaktør
 • Møde 2: Monitorering af transaktioner i eksisterende og nye handelsløsninger (blockchains)
  Vært: Copenhagen Fintech Lab
 • Møde 3: Det international regtech start-up miljø (Compliance fem år ud i fremtiden)
  Vært: London regtech hubs
 • Møde 4: Regulatory Reporting - automatiseret dataudveksling, robotics, maskinlæring og regulatory afrapportering
  Vært: En dansk finansaktør
 • Møde 5: Risk Management og fremtidens regtech kompetencer
  Vært: En dansk finansaktør

Netværket er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring med kolleger fra andre finansvirksomheder. Netværket har et maksimalt antal på 30 deltagere, så alle lærer hinanden at kende. For at sikre faglig kvalitet og fremdrift faciliteres netværket af Steffen Löfvall, ph.d. og direktør fra cph:learning.

 

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. fly og hotel i forbindelse med Londonturen.

 

Interesseret?

Netværket har forventet opstart i efteråret 2020. Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

Selvledelse

"Selvledelse" er en netværksgruppe til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer og få inspiration fra kolleger i finanssektoren. Som deltager i dette netværk bliver du bedre til at forstå og udøve selvledelse på din arbejdsplads.

Mange ansatte på det finansielle område løser i dag deres opgaver under høj grad af selvledelse. Det vil sige, at den enkelte medarbejder har stor indflydelse på at tilrettelægge og udføre af det daglige arbejde. Den selvledende finansmedarbejder forventes ofte at kunne fungere som uformel leder i kollegiale sammenhænge. Det kan handle om at rådgive og hjælpe kolleger og chefer med at træffe forretningsmæssige beslutninger og styre udviklingsprojekter – uden at have et egentligt formelt ledelsesansvar.

Hvilke udfordringer medfører selvledelse for den enkelte finansansatte? Og hvilke krav stiller det til ledelsen? Det, og meget andet, skal vi diskutere i løbet af fire netværksmøder.

 

Som deltager får du indsigt i:

 • hvilke teknikker du kan anvende i forbindelse med selvledelse.
 • hvordan du løser komplekse problemstillinger, når du ikke har et formelt ledelsesmandat.
 • kulturelle og psykologiske faresignaler, som du bør være opmærksom på, når du forventes at lede dig selv.
 • hvordan du kan forventningsafstemme selvledelsen med din nærmeste leder.
 • hvad du kan gøre, hvis du oplever at få for meget ansvar i projektsammenhænge – uden at beføjelser og ressourcer følger med. 

 

Er du interesseret?
Netværket sammensættes af maksimalt 20 deltagere, så er er rig mulighed for at lære hinanden at kende. Gruppen faciliteres af Ph.D. og direktør Steffen Löfvall fra cph:learning. 

Ved hvert netværksmøde får vi desuden besøg af en erfaren gæsteoplægsholder fra finans- eller universitetssektoren.

Prisen for at deltage i netværket er 2.500,- kr.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på netvaerk@finansforbundet.dk

​       

For dig, der arbejder med:

Åbn alle

Assurandører

Finansforbundets netværk for assurandører er for dig, der arbejder med rådgivning og salg af forsikringer og pension. Uanset om du arbejder med private eller erhvervskunder. I netværket får du fagfæller at sparre med i forhold til at løse dine opgaver bedst muligt, samtidig med at du får ny inspiration til at udvikle dig selv og dit område.

På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i jeres dagligdag, så I får helt konkrete input til at styrke jeres arbejde og løse udfordringer i hverdagen. Til det første møde fastlægger vi nogle temaer på forhånd. Herefter vælger I selv de temaer, som er mest aktuelle for jer.

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder. Hvis I ønsker det, hjælper vi jer videre, så I kan fortsætte som selvorganiseret netværk. 

 

Eksempler på temaer

 • Udvikling i sektoren – hvad kan få indflydelse på din rolle, og hvordan håndterer du udviklingen?
 • Input og ny inspiration – hvad gør dine fagfæller i andre virksomheder?
 • Karriereudvikling – hvad motiverer dig, og hvad kan du gøre anderledes?
 • Uddannelse – relevante efteruddannelsesmuligheder for assurandører
 • Disruption – hvordan ser fremtiden ud i din branche og i dit fag?

 

Det får du ud af at deltage i netværksgruppen

 • Adgang til en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer, der følger med jobbet, og som har lyst til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • Mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser, der er relevante for dit fagområde
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at udfordre dig selv og dit arbejdsliv
 • Mulighed for at etablere relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på i årene fremover

 

Er du interesseret?

Netværksmøderne varer tre timer og foregår enten som halvdagsmøder eller som fyraftensmøder – typisk hos én af deltagerne. Det er deltagerne selv, der beslutter, hvornår møderne skal ligge. Inden hvert møde udsender vi relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer.

 

Tilmelding

Det koster 1.000 kroner at deltage i de første fire møder.

Vi forsøger så vidt muligt at placere netværksmøderne der, hvor det giver bedst mening i forhold til deltagerne. Derfor bedes du i din tilmelding angive, hvilket geografisk område du kunne tænke dig at deltage i netværk i.

 

Interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk et sted i landet, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for assurandører" i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Vi forventer at oprette netværksgrupper i:

 • Nordjylland, f.eks. i Aalborg
 • Midtjylland, f.eks. i Aarhus
 • Fyn eller Sønderjylland, f.eks. i Odense
 • Sjælland, f.eks. i København

Compliance-medarbejdere (1st. & 2nd. line of defence)

Danmarks første netværk, der giver dig, der arbejder med compliance og jura i den finansielle sektor, up-to-date faglige input og sparring på tværs af forskellige finansielle virksomheder.

I netværket får du faglig sparring fra kollegaer, der sidder med sammenlignelige opgaver i den finansielle sektor.

På møderne vil du samtidig møde eksperter i feltet, som giver dig nye perspektiver og fortolkninger af ny lovgivning m.m., der sikrer dig relevante faglige opdateringer, som du kan omsætte i dit arbejde efterfølgende.

De første fire møder har fokuserede temaer. Herefter beslutter netværket selv, hvad man vil sætte på dagsorden og hvilke eksperter, man vil invitere på besøg.

Alle møder arrangeres i samarbejde med mellem en netværksdeltager og facilitator. Dette gøres for at sikre, at at de temaer som behandles og de eksperter, som hentes ind, er aktuelle og relevante for netværket.

 

Temaer for møderne

Temaer, som netværket har behandlet i 2018:

 • Persondataforordningen - i dialog med e-nettet.

 • Anti money laundry - i dialog med leder fra Nordea.

 • Fintech – i dialog med fintech-ekspert fra Social Square.
 • Hvidvask - i dialog med SIØK.

 

Det får du ud af de enkelte møder

 • En status på lovgivning og organisering på compliance området set fra et ledelsesperspektiv og samtidig mulighed for at drøfte dette på tværs af sektoren.
 • Et indblik i nogle af de tendenser som tegner sig omkring nye finansielle produkter og et perspektiv på, hvordan det påvirker compliance.
 • Et kig i krystalkuglen. Hvordan vil fremtidens banker se ud i lyset af de teknologiske vinde, som blæser, og hvad betyder det for compliance.
 • Et fokus på videndeling i store organisationer. Hvilke dynamikker gør sig gældende, og hvordan kan man selv påvirke udviklingen positivt, så man får adgang til vigtig viden rettidigt.

 

Netværk for Compliance – interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Compliance i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

Compliance officer

Mød andre compliance officers og få up-to-date faglige input og sparring på tværs af danske finansvirksomheder. I netværket møder du både danske og udenlandske eksperter, som giver dig nye perspektiver på strategisk udvikling af compliance-funktionen og fortolkninger af ny lovgivning.

Netværket mødes fire gange årligt med hvert sit faglige tema. Netværksdeltagerne beslutter i fællesskab og sammen med facilitator, hvilke temaer der skal på dagsorden, og hvilke eksperter der skal inviteres til at holde oplæg. På den sikrer vi, at indholdet er relevant og aktuelt for deltagerne.

Netværket kan f.eks. beskæftige sig med følgende temaer:

 • Fortolkning af nye love og regler
 • Strategisk udvikling af compliancefunktioner
 • Kulturpåvirkning, uddannelse og formidling i finansvirksomheder
 • Samarbejdet med bestyrelsen, direktionen og myndigheder
 • Samarbejdet med kerneforretningen og IT-enheder
 • Håndtering af kritiske mediesager og legitimitet
 • Valg og implementering af ny compliance-teknologi


Deltagerne får adgang  til en lukket hjemmeside, hvor relevante faglige artikler, rapporter og weblinks uploades u​ndervejs i forløbet.

Pris
Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

Interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er otte på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Compliance Officers” i emnefeltet.​

Erhvervsrådgivere

Work Smart er et netværk med fokus på salg, kunderelationer og balance i arbejdslivet. Investér i at udvikle dine færdigheder som erhvervsrådgiver sammen med erhvervsrådgivere fra andre banker/afdelinger end din egen.

De første fire møder er lagt til rette og bliver ledet af en professionel facilitator. Hvert møde har et afgrænset tema med nyt oplæg og værktøjer tilknyttet hver gang.

 

Temaer for de fire møder

 • Netværk og relationer
  Hvordan opbygger og vedligeholder man sit netværk? Få fokus på relationer, lytte-teknik og det at være velforberedt til store arrangementer.

 • Salgspsykologi
  Fokus på de psykologiske aspekter af et vellykket salg – og særligt på at afslutte handlen og få kunden helt om bord.
 • Onlinesalg og synlighed
  Hvordan du er til stede online, uden at det bliver en tidsrøver og fokus på dynamikkerne forbundet med at ekspandere og eksponere i dit online netværk.
 • Work life balance
  Fokus på det gode arbejdsliv – herunder en velbalanceret dagligdag. Vi ser også på, hvad næste skridt i karriereudviklingen kan være.

 

Det får du konkret ud af de enkelte møder

 • En event-strategiplan for, hvordan du deltager i store arrangementer (jubilæer, nytårskure etc.)
 • Refleksion og værktøjer til, hvor du bedst kan forbedre din salgsindsats – særligt din evne til at afslutte et salg.
 • En online strategiplan for, hvordan du skaber synlighed og opnår nye kunderelationer gennem din tilstedeværelse på de elektroniske medier
 • Et refleksion over din nuværende arbejdssituation sammenlignet med erhvervsrådgivere fra andre banker.

 

Pris

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

Prisen inkluderer:

 • Fire tilrettelagte og faciliterede møder
 • PowerPoint oplæg og materialer udleveret hver gang
 • Hjælp fra facilitatoren til at fortsætte som netværk efterfølgende og således få et vigtigt fagligt sparringsrum med andre erhvervsrådgivere fremover.

 

Netværk for erhvervsrådgivere – interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk et sted i landet, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for erhvervsrådgivere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv også, hvis du ønsker netværk i andre byer.

HR

​Netværk for HR-udvikling er for dig, der er HR-udviklingskonsulent eller HR-ansat med et udviklingsperspektiv, og som ønsker sparring, inspiration og værktøjer til værdiskabende og forretningsorienteret HR.

Vi tager afsæt i de væsentlige HR-aktiviteter, der er vigtige i deltagernes respektive organisationer.

Netværket giver dig et fortroligt forum, hvor du sammen med andre HR-kolleger kan:

 • drøfte konkrete udfordringer, dilemmaer og udviklingstendenser
 • få inspiration til helt nye konkrete tilgange
 • teste nye tiltag, inden de implementeres
 • skabe relationer til andre skarpe HR-folk

 

Netværk for HR-udvikling - interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage.

Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for HR-udvikling i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv også, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

IT

Arbejder du med IT, og kunne du tænke dig faglig udvikling i et netværk med fagfæller? Så har du nu chancen for at vælge mellem mere end 20 IT-fagspecifikke netværk. Og som medlem af Finansforbundet får du en klækkelig rabat det første år, du deltager i netværket. Du betaler nemlig kun 1.000 kroner for et netværk, der normalt koster 7.650 kroner årligt.

Der er netværk både i Øst- og Vestdanmark, og de dækker en bred vifte af IT-fagspecifikke emner som eksempelvis:

 • Enterprise arkitektur

 • Scrum & Agile Practices

 • Business Intelligence & Data Warehousing

 • Big Data & Analytics

 • IT Service Management

 • Projektledelse

Læs om de mere end 20 stærke netværk på DANSK IT's hjemmeside

​​

Sådan melder du dig til et netværk

Deltagelse i netværkene forudsætter erfaring og interesse for de forskellige faglige emner. Tag en snak med en af DANSK IT's netværkskoordinatorer om, hvilket netværk der passer dig på 33 17 97 90 eller netvaerk@dit.dk.

Hvis du vil med i et netværk, forudsætter det, at du er medlem af DANSK IT. Som medlem af Finansforbundet kan du blive gratis medlem af DANSK IT – normalpris 1.585 kroner årligt. Medlemskab af DANSK IT giver dig adgang til at hav af andre fordele – så er du ikke allerede medlem, anbefaler vi, at du bliver det.

Det praktiske klarer Finansforbundet for dig, og du skal derfor kun give fuldmagt til, at vi videregiver dine personlige oplysninger og foretager indmeldelsen hos DANSK IT. Det gør du på siden med dine medlemsdata, hvor du klikker "Ret" under "Gratis medlemskab af Dansk IT" og vælger "Ja" (det kræver login).

Kundemedarbejdere

Netværk for kundemedarbejdere er for dig, der sidder med forskellige administrative og kunderelaterede opgaver. Ønsker du at få mulighed for at diskutere og sparre med andre i lignende funktioner? Og er du interesseret i at få inspiration til at udvikle dig selv og dit område? Så er netværket noget for dig.

Måske har du oplevet at føle dig usikker på fremtiden, fordi der bliver færre og færre medarbejdere i din funktion. Deltagelse i et netværk kan hjælpe dig til at blive bevidst om dine  kompetencer: hvad er dine styrker, og hvad vil du få brug for at kunne i dit fremtidige arbejdsliv? Vi skal tale om, hvordan du som kundemedarbejder kan styrke dine nuværende og fremtidige muligheder – uanset hvad der sker i banken.  

I netværket vil du få kvalificeret sparring og møde fagfæller, som måske går med de samme overvejelser som dig. Vi tager afsæt i jeres dagligdag og virkelighed, og I får helt konkrete værktøjer til at styrke jeres arbejde og position i organisationen.

Til det første møde er temaet fastlagt på forhånd. Herefter vælger I selv de temaer, som er mest aktuelle for jer på. Vi afholder netværket der, hvor det geografisk set giver bedst mening for deltagerne.

 

I netværk kan vi tale om:

 • udviklingstendenser, der har indflydelse på faget, og hvordan de bliver håndteret
 • kompetencer, der bliver aktuelle i fremtiden
 • hvordan du kan blive bevidst om dine personlige styrker og lære at bruge dem aktivt
 • hvordan du kan udvikle din karriere og din position
 • hvordan du bliver set for det, du er god til
 • relevante uddannelsesmuligheder for kundemedarbejdere

 

Som deltager i netværket får du:

 • adgang til en kreds af ligesindede, som forstår de udfordringer, der følger med jobbet – og som er villige til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser, der er relevante for dit fagområde
 • ny inspiration og helt konkrete værktøjer, som bringer dig videre
 • mulighed for at udfordre dine karriereplaner, så du er klar til at tage det næste skridt
 • mulighed for at etablere tætte relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på i årene fremover

 

Er du interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk et sted i landet, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for kundemedarbejdere" i [det område du ønsker]" i emnefeltet.

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant. Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Inden hvert møde vil du modtage relevant læsestof eller anden kortere forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.  

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder og har plads til 12-16 deltagere. Så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende. Efter de fire møder hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det.

Møderne er på tre timer og foregår enten formiddag/eftermiddag eller som fyraftensmøder kl. 17:00 – 20:00. Typisk mødes vi hos en af deltagerne. Det er deltagerne selv, der beslutter, hvornår møderne skal ligge.

 

Tilmelding

Det koster kr. 1.000,- at deltage i de første fire møder (alt inkl.).

Vi kan etablere netværk i følgende områder: Nordjylland (f.eks. Aalborg), Øst/Midtjylland (f.eks. Aarhus), Sønderjylland/Fyn (f.eks. trekantområdet eller Odense) og Sjælland (f.eks. København, eller evt. Syd- og Vestsjælland).

Hvis du har spørgsmål om indhold og form, kan du kontakte Torsten Laursen, tlf. 53 80 08 80, e-mail: torsten@qant.dk.

Ledelse (nye ledere)

Finansforbundets faciliterede udviklingsnetværk er specielt for nye ledere (max. 4 års lederanciennitet) i finanssektoren. Her kan du drøfte og søge løsninger på de udfordringer, der typisk rammer dig som er ny leder eller leder med få år i ledelsesrollen.

Udviklingsnetværket er en hybrid i mellem lederuddannelse og netværk. Derfor arbejder vi med en vekselvirkning mellem teori, effektive ledelsesværktøjer og jeres egen praksis med de helt konkrete ledelsesdilemmaer I møder i hverdagen.

 

Som deltager i udviklingsnetværket vil du

 • få konkrete ledelsesværktøjer, der hjælper dig i forhold til udvalgte ledelsesudfordringer, herunder bl.a. ledelsesbalancen, motivationsteori og karrieremodellen samt delegering og feedback.
 • blive udfordret og mere afklaret i forhold til din lederrolle
 • arbejde med, hvordan du skaber de bedst mulige resultater for din virksomhed og for dig selv
 • få mulighed for at afprøve tanker og idéer i et trygt rum - inden du ruller dem ud i din egen organisation
 • etablere uvurderlige relationer til andre ledere

 

Din organisation får

 • En leder med styrkede kompetencer til ledelse
 • En leder med et stærkt netværk, der kan hjælpe med hurtigere veje til konkrete løsninger
 • En leder der kan teste sine idéer af i et "ufarligt" forum inden eksekvering
 • En leder der får løbende sparring på ledelsesrollen fra ligesindede
 • En leder som får et grundlag for at skabe bedre resultater

 

Form og forløb

Udviklingsnetværket består af fire moduler med undervisning, dialog og netværksaktiviteter. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk - det er nemlig vores ambition, at I holder fast i hinanden.

 • Modul 1: Kommunikation og samarbejde. Heldagsmøde om hvordan du optimerer din dialog og dit samarbejde med medarbejdere, chef-kolleger og din egen chef. Inden mødet laver du en typeprofil og sender resultatet til vores netværksfacilitator. Vi arbejder med profilen på dagen i en interaktiv workshop.
 • Modul 2: Din ledelsesmæssige balance. Halvdagsmøde med fokus på skiftet fra faglig specialist til leder. Hvordan balancerer du mellem at være faglig spydspids og leder?
 • Modul 3: Få opgaverne løst. Halvdagsmøde om, hvordan du sikrer, at de daglige opgaver bliver løst, samtidig med at gejsten holdes oppe hos medarbejderne.
 • Modul 4: Den udfordrende mellemlederrolle. Halvdagsmøde om, hvordan du håndterer krydspresset mellem den overordnede ledelse og medarbejderne.

Den første modul afholdes i lokaler, som Finansforbundet stiller til rådighed, men vi opfordrer til, at de efterfølgende tre sessioner afholdes i deltagernes virksomhed.

Der vil være lidt forberedelse til alle sessioner, og I vil også blive bedt om at finde sammen i små to- eller tremandsgrupper, så I kan sparre med og udfordre hinanden mellem sessionerne. Det kan både være fysisk og via f.eks. skype.

Udviklingsforum har plads til 18 aktive og engagerede nye ledere (og ledere med op til 4 års erfaring som leder), så der er både mulighed for at få et bredt netværk og finde nogen, man klikker særlig godt med.

 

Underviser og facilitator

Torsten Laursen fra Qant underviser og faciliterer i netværket. Torsten har lang erfaring med ledertræning, facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

 

Praktik

Det koster 2.500 kroner at deltage i de første fire sessioner (alt inkl.).

Netværket tilbydes i henholdsvis København, Kolding og Århus.

Bliv skrevet på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk.

Ledelse (erfarne ledere)

Finansforbundets ledernetværk er et tilbud til dig, der vil styrke dine kompetencer, få sparring på aktuelle ledelsesudfordringer og inspiration fra andre ledere fra sektoren på tværs af virksomhederne.

Ledernetværkene sammensættes i januar måned i grupper á 8-10 personer – fortrinsvis fordelt efter geografi, da hvert netværk mødes fysisk seks gange i et samlet koncept.

Udover ledernetværk for erfarne ledere tilbydes også specifikke ledernetværk for ledere for ledere i hhv. Hovedstadsområdet og Århus-området. Ledere for ledere, som bor uden for disse geografiske områder, er velkomne til at deltage, men skal være indstillet på længere transporttid.

Som noget nyt tilbydes også ledernetværk for strategiske ledere og projektledere. Bemærk at målgruppen for dette netværk ikke er filialledere, afdelingsledere eller driftsledere, men ledere, der fx sidder med stort budget-/projekt-/udviklingsansvar.

For at sikre at netværksgrupperne kommer godt fra start, vil første netværksmøde blive faciliteret ved ekstern konsulent Bettina Skårup. Herefter fjernfaciliteres netværksgrupperne gennem fem moduler, hvor aktuelle problemstillinger og udfordringer for ledere i finanssektoren vendes med udgangspunkt i den konkrete hverdag. Finansforbundets ledernetværk, som er udviklet i samarbejde med ledere i finanssektoren, er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring på ledelsesmæssige udfordringer.

Netværkets seks moduler indeholder følgende temaer:

 • Modul 1: Kick off
  Om ledelse og gensidig lederudvikling i netværk.
  På første netværksmøde rammesættes også forventninger, commitment og fortrolighed i netværket.
 • Modul 2: Forandringskommunikation
  Om lederen som motivator og formidler.
 • Modul 3: Innovation og nytænkning
  Om at lede og rammesætte gode udviklingsprocesser.
 • Modul 4: Ledelsesfaglig ledelse
  Om at gå fra faglig ledelse til ledelse i helikopterperspektiv.
 • Modul 5: Organisationsudvikling i fusionstider
  Om at kunne motivere, rekruttere og fastholde medarbejdere.
 • Modul 6: Det hele lederliv
  Om veje til at skabe mere overskud og bedre plads til ledelse.

Første møde i netværkene vil finde sted i løbet af februar/ marts 2020. Det nøjagtige mødetidspunkt vil blive aftalt direkte med de enkelte netværksgrupper umiddelbart efter, at netværkene er blev dannet. Herefter lægges op til et månedligt møde, som det enkelte netværk selv fastsætter tidspunktet for.

Prisen for deltagelse i netværksforløbet er 500 kr.

Vi etablerer netværkene en gang årligt, i januar måned. Hvis du ønsker at deltage i ledernetværk 2020 skriver du til os på netvaerk@finansforbundet.dk, så sender vi dig en mail, når vi åbner for tilmeldingen.

Ledelsessupport

Netværk for "Ledelsessupport" er for dig, der sidder centralt ift. til ledelsen – ofte med en bred vifte af opgaver. Det kan f.eks. være kommunikations- og formidlingsopgaver, koordinerende funktion, opfølgning, tovholder, projektadministration, vidensdeling internt og eksternt mv. Titlerne er mange og måske ikke altid helt dækkende. Det kunne f.eks. være administrator, executive coordinator, business operations specialist, Executice support, PA eller lignende. Du ønsker nogen at sparre med andre om dine opgaver, samtidig med at du får inspiration til at udvikle dit område.

Du kender sikkert én eller flere af følgende eksempler på arbejdsområder, udfordringer og problemstillinger, som kunne være omdrejningspunktet for vores dialoger i netværket:

 • Du kan lede projekter og opgaveporteføljer - men du er ikke projektleder
 • Du kan uddanne i og indføre nye processer - men du er ikke underviser eller IT-arkitekt
 • Du er ekvilibrist i administrative processer, struktur og systemer - men du er ikke systemkonsulent
 • Du kan motivere og støtte både ledelse og kollegaer - men du er ikke mellemleder eller HR-medarbejder
 • Du er bindeled og oversætter mellem ledelse og medarbejdere – og du skal hele tiden holde den rette balance
 • Du kan påtage dig en driver- eller koordinerende rolle - men du har ikke stjernerne på skulderen
 • Du kan have mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og så elsker du dit job

Vi tager afsæt i jeres dagligdag og virkelighed, så I får helt konkrete input til at styrke jeres arbejde og position i organisationen.

Til det første møde fastlægger vi temaet på forhånd – og herefter vælger I de temaer, som er mest aktuelle for jer på det givne tidspunkt.

 

Det får du ud af møderne

 • Adgang til en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer, der følger med jobbet – og som er villige til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • Mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser, der er relevante for funktioner i ledelsessupport
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at lade dig udfordre, inden du søsætter nye tiltag
 • Mulighed for at etablere tætte relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på fremover

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det. 

Møderne er på 3 timer og foregår enten som halvdagsmøder formiddag/eftermiddag eller som fyraftensmøder kl. 17.00 – 20.00, typisk hos én af deltagerne.

Deltagerne inddrages i planlægningen af møderne på skift - alt efter interesse.

Inden hvert møde udsender vi eventuelt relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

 

Facilitator

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

 

Er du interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Ledelsessupport i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Det koster 1.000,- kr. at deltage i de første møder (alt inkl.).

Løn og overenskomst

Netværket er for dig, der arbejder med forskellige aspekter af løn og overenskomst. Du ønsker nogen at sparre med i forhold til at løse dine opgaver bedst og nemmest muligt, samtidig med at du får inspiration til at udvikle dit område.

Du kender sikkert én eller flere af følgende eksempler på arbejdsområder, udfordringer og problemstillinger, som. kunne være omdrejningspunktet for vores dialoger i netværket:

 • Lønbehandling / tolkning på STOK
 • Arbejdspres ved lønaflevering
 • Håndtering og orientering om ændringer relateret til løn.
 • Hvordan man holder sig bedst opdateret på STOK og eventuel lokalaftale?
 • Mit workflow sammenlignet med andres – er der noget, der kan gøre mig hurtigere
 • Bogføring og rapporter til andre afdelinger
 • Hvad sker der i HR, som påvirker lønområdet
 • Hvordan håndterer jeg at sidde inde med fortrolig viden om rigtig mange mennesker?
 • Hvordan bliver jeg inviteret tidligere ind i processen, når der sker ændringer på løn- og overenskomstområdet?

Vi tager afsæt i jeres dagligdag og virkelighed, så I får helt konkrete input til at styrke jeres arbejde og position i organisationen.

Til det første møde fastlægger vi temaet på forhånd – og herefter vælger I de temaer, som er mest aktuelle for jer på det givne tidspunkt.

 

Det får du ud af møderne

 • Adgang til en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer der følger med jobbet – og som er villige til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • Mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser inden for løn- og overenskomstområdet
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at lade dig udfordre inden du søsætter nye tiltag
 • Mulighed for at etablere tætte relationer til andre løn- og overenskomstmedarbejdere, som du kan trække på fremover

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det - og det er oftest tilfældet. 

Møderne er på 3 timer og foregår enten som halvdagsmøder formiddag/eftermiddag eller som fyraftensmøder kl. 17.00 – 20.00, typisk hos én af deltagerne.

Det er netværkets deltagere, der beslutter, hvornår på dagen netværket skal ligge.

Deltagerne inddrages i planlægningen af møderne på skift - alt efter interesse.

Inden hvert møde udsender vi eventuelt relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

 

Facilitator

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

 

Er du interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Løn- og overenskomstmedarbejdere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv, hvis du ønsker netværk i andre byer.

 

Pris

Det koster kr. 1.000,-  at deltage i de fire møder (alt inkl.).

Praktiske spørgsmål om indhold og form: Torsten Laursen. Tlf. 53 80 08 80 - mail: torsten@qant.dk

Pension

Finansforbundets netværk for pensionsrådgivere og -konsulenter er for dig, der arbejder med pensionsrådgivning. I netværket får du fagfæller at sparre med i forhold til at løse dine opgaver bedst muligt, samtidig med at du får ny inspiration til at udvikle dig selv og dit område.

På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i jeres dagligdag, så I får helt konkrete input til at styrke jeres arbejde og position i organisationen. Til det første møde fastlægger vi nogle temaer på forhånd. Herefter vælger I selv de temaer, som er mest aktuelle for jer.

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det.

 

Eksempler på temaer

 • Inspiration – erfaringer fra andre i samme fag og fra andre pengeinstitutter
 • Lovgivning – nye vedtægter på social- og pensionsområdet
 • Udvikling – tendenser, der har indflydelse på din rolle, og hvordan du håndterer dem
 • Karriere – udvikling af din position og refleksion over, hvad du kan gøre anderledes
 • Uddannelse – relevante uddannelsesmuligheder for pensionsrådgivere

 

Det får du ud af at deltage i netværksgruppen

 • Adgang til en kreds af ligesindede, som kender de glæder og udfordringer, der følger med jobbet, og som har lyst til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • Mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser, der er relevante for dit fagområde
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at udfordre dig selv og dit arbejdsliv
 • Mulighed for at etablere relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på i årene fremover

 

Er du interesseret?

Netværksmøderne varer tre timer og foregår enten som halvdagsmøder eller som fyraftensmøder – typisk hos én af deltagerne. Det er deltagerne selv, der beslutter, hvornår møderne skal ligge. Inden hvert møde udsender vi relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer.

 

Pris

Det koster 1.000 kroner at deltage i de første fire møder.

Prisen inkluderer:

 • Fire tilrettelagte og faciliterede møder
 • Inspirationsmaterialer
 • Hjælp fra facilitatoren til at fortsætte i selvorganiseret netværk

 

Interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk et sted i landet, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for dig, der vil være leder i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Vi forventer at oprette netværksgrupper i:

 • Aalborg
 • Aarhus
 • Odense
 • København

Private Banking/ Wealth Management

Netværket er for dig, der til dagligt arbejder med Private Banking/ Wealth Managament.

I netværket sparrer du med ligesindede og får ny inspiration til din egen personlige og karrieremæssige udvikling samt udvikling af dit fagområde. Medarbejdere på Private Banking-området arbejder ofte med en bred vifte af opgaver. Derfor har vi en udstrakt grad af fleksibilitet i netværkene, så der kan diskuteres forskellige temaer eller vinkler ift. et specifikt tema, i undergrupper i netværket.

Blandt de temaer, som flere af vores medlemmer har peget på som relevante at tage op, kan nævnes:

 • Input og ny inspiration – hvad gør andre i mit fag – og i andre pengeinstitutter?
 • Work Life Balance - stress og stresshåndtering, stigende pres ift. opgaver og opgavekrav (fx. compliance, administration), Stærkere målekultur med KPI'er.
 • Karriere og karriereudvikling - "Hvordan sikrer jeg min markedsværdi?", "Kompetencer nu og fremover – hvad skal jeg lave?", "Hvad er jeg god til, og hvad motiverer mig?"
 • Sektorudvikling -  Compliance, Tech/robotter, nye aktører, "Er vi gået i stå og på vej til at blive overhalet?", "Hvad siger kunderne?", "Hvis vi bliver disruptet, hvordan kunne det så se ud?"

Listen kan udbygges med andre temaer, som deltagerne oplever som relevante.

Vi tager afsæt i din dagligdag og virkelighed, så du får helt konkrete input til at styrke dit arbejde og position i organisationen.

Til det første møde fastlægger vi temaet på forhånd – og herefter vælger deltagerne de temaer, som er mest aktuelle på det givne tidspunkt. Vi lægger op til, at der skal være et fast erfa-punkt; "Nyt på vores område". 

Det får du blandt andet ud af at deltage i netværket:

 • Adgang til at dele viden og erfaringer med en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer, der følger med jobbet.
 • Mulighed for at diskutere aktuelle relevante udviklingstendenser
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at lade dig udfordre i din tilgang til dit job
 • Mulighed for at etablere tætte relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på i årene fremover

Netværket består af fire faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det.  

Møderne holdes som udgangspunkt kl. 17.00 – 20.00. Hvis I som netværk kan blive enige m at andet tidspunkt, er det muligt at flytte det til formiddag eller eftermiddag

Deltagerne inddrages i planlægningen af møderne på skift - alt efter interesse.

Inden hvert møde sender vi relevant læsestof som forberedelse til mødet og en uddybning af dagens tema. Regn med at bruge ½ til en 1 time på forberedelse.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

Facilitator

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

Tilmelding

Det koster kr. 1.000,- at deltage i de første fire møder (alt inkl.). 

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage.

Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for private banking i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Vejle

Praktiske spørgsmål om indhold og form
Torsten Laursen. Tlf.: 5380 0880, mail: torsten@qant.dk   

Privatkunderådgivning

Netværk for privatkunderådgivere er for dig, som ønsker at sætte fokus på din karriereudvikling. Du bliver en del af et netværk, hvor du udvikler dine karriereambitioner i et tæt samspil med en gruppe ligesindede privatkunderådgivere fra andre banker og afdelinger.

Hvert møde har et afgrænset tema, hvor der vil være et oplæg og en præsentation af konkrete værktøjer, der knytter sig til temaet. De første fire møder er tilrettelagt på forhånd og bliver ledet af en professionel facilitator.

 

Temaer for møderne

 • Netværk og relationer
  Hvordan du opbygger og vedligeholder dit netværk – fokus på at lave en netværksstrategi, som bedst muligt understøtter dine karriereambitioner.

 • Karriereudvikling
  Fokus på forskellige karrieremuligheder og hvordan man bedst tilrettelægger en karriere ud fra egne ønsker til faglig udvikling, jobsikkerhed og økonomi m.m. 
 • Ekstern og intern profilering
  Sådan sikrer du fortløbende at være synlig og attraktiv i forhold til nye opgaver både i egen organisation og eksternt.
 • Egen karriereplan
  På det sidste møde samler vi trådene i en skitseret plan for din videre karriere. I bliver desuden sat i makkerpar, så I har en til at hjælpe jer med at fastholde udviklingen.

 

Det får du ud af de enkelte møder

 • En forståelse for dynamikkerne i et godt netværk, hvor du ikke investerer for meget tid, men sikrer dig gode relationer til at nå dine karrieremål.
 • En forståelse for hvordan en karriere kan udvikle sig, og hvordan du bedst selv kan være med til at påvirke udviklingen.
 • Et indblik i hvad der er vigtigt at signalere ud ad til for at være attraktiv både i egen organisation og eksternt.
 • En karriereplan – en afklaring i forhold til dine ønsker for karrieren samt både kortsigtede og langsigtede mål for hvordan du realiserer dine ønsker.

Det koster 1.000 kr. at deltage i netværket.

Prisen inkluderer:

 • Fire tilrettelagte og faciliterede møder.
 • PowerPoint-oplæg og materialer, der bliver udleveret hver gang.
 • Hjælp fra facilitatoren til at fortsætte som netværk efterfølgende og på den måde få et vigtigt fagligt sparringsrum med andre privatkunderådgivere i tiden fremover.

 

Netværk for privatkunderådgivere – interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage.

Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for privatkunderådgivere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv også, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Projektledelse

Netværket henvender sig til projektledere, der ønsker at få nye perspektiver på de udfordringer, som opstår i det daglige arbejde.

Vi tager i netværket udgangspunkt i konkrete og aktuelle udfordringer, som deltagerne står overfor eller befinder sig i. Ved sammen at drøfte og skabe forslag til løsninger, bliver alle klogere i forhold til at bedrive god projektledelse i de finansielle organisationer.

De første fire møder bliver ledet af en professionel facilitator, som samtidig forbereder de enkelte møder i samarbejde med en af deltagerne. Herefter overgår netværket til selv at organisere møderne.

På den måde opnår man som deltager en række nye indsigter samtidig med, at man får en meget velkvalificeret gruppe at sparre med om egne opgaver både på og mellem møderne i netværket.

 

Eksempler på temaer

 • Ressourcer og ledelsesmæssig opbakning
  Fokus på at sikre projektets ressourcer og ledelsesmæssig bevågenhed – herunder ledelse af styregruppen.

 • Samarbejdet på tværs af organisationen
  Hvordan sikres opbakning og medspil fra berørte afdelinger i organisationen, som ikke er projektejere – herunder netværksdannelser og alliancer.
 • Organisering
  Fokus på forskellige måder at organisere sit projekt. Fra vandfald til agil organisering – få skabt de rigtige rammer omkring projektteamet, møder (fysiske/virtuelle) m.m.
 • Ledelse og motivation
  Den daglige dialog og opfølgning på leverandører til projektet. Fokus på gode strategier for at motivere og håndtere eventuel modstand og manglende leverancer fra projektdeltagere.

 

Det får du ud af de enkelte møder

 • Konkrete metoder til at organisere en styregruppe og bedrive ledelse op imod egne ledere i organisationen.
 • En forståelse for, hvordan man bedst skaber alliancer og gode netværk på tværs af organisationen og på den måde sikrer resultater i projekterne.
 • Fokus på, hvordan projekter bedst organiseres, så de når de ønskede mål inden for de givne rammer – herunder et metodisk kig på forskellige organisationsformer.
 • Værktøjer til og en dybere forståelse for, hvordan leverandører til et projekt kan motiveres – også over tid. Samtidig får du nogle svar på, hvad man gør, hvis det alligevel ikke lykkedes, og man som projektleder skal intervenere. 

 

Netværk for projektledere – interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for projektledere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv også, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

Styrk din markedsværdi - Young Academics

Styrk din markedsværdi er et faciliteret netværk med fokus på karriere. I dette netværk investerer du i og udvikler din karriere sammen med andre akademikere under 35 år. Netværket består af fire møder med Tore Wanscher som facilitator og er udviklet i samarbejde med Network of Young Academics.

 

Temaerne for møderne er

 • Markedsværdi: Hvordan styrker jeg min markedsværdi
 • Netværk: Skab en strategi for dit netværk
 • Intern profilering: Karrieremulighederne i egen organisation
 • Ekstern profilering - Sådan får markedet øje på dig 

 

Det får du med hjem af konkret output fra de enkelte møder

 • Din egen personlige karriereplan
 • En plan for det videre arbejde med dit netværk
 • En plan for, hvad du skal drøfte til din næste MUS-samtale
 • Et revideret CV baseret kompetenceregnskab

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

 

Sådan kommer du med i NYA - Network of Young Academics

Er du medlem af Finansforbundet, under 35 år og har du som minimum en uddannelse på følgende niveau, er du automatisk medlem af NYA:

 • Bachelor- og diplomuddannelse (f.eks. HA, HD 2. del, IT-diplom)
 • Lang videregående uddannelse (f.eks. kandidatuddannelse)

 

Tilmelding

Hvis du vil deltage i et netværk i København, Odense eller Jylland (Aarhus, Aalborg eller Vejle), så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Styrk din markedsværdi" samt hvilken by i emnefeltet.

Økonomimedarbejdere

Netværk for økonomimedarbejdere er for dig, der sidder med regnskabsopgaver i et pengeinstitut eller i en anden finansiel virksomhed. Ønsker du at få mulighed for at diskutere og sparre med andre i lignende funktioner? Og er du interesseret i at få inspiration til at udvikle dig selv og dit område? Så er netværket noget for dig.

Der kommer hele tiden nye krav. Færre medarbejdere skal løse flere opgaver, og kravene til dem varierer fra sag til sag. Et netværk kan hjælpe dig til at navigere i denne udvikling: hvordan prioriterer andre økonomimedarbejdere deres opgaver? Er du rustet til dit fremtidige arbejdsliv, eller kunne der være en relevant efteruddannelse om hjørnet?

I netværket får du kvalificeret sparring og møder fagfæller, som måske går med de samme overvejelser som dig. Vi tager afsæt i jeres dagligdag og virkelighed, og I får helt konkrete værktøjer til at styrke jeres arbejde og position i organisationen.

Til det første møde er temaet fastlagt på forhånd. Herefter vælger I selv de temaer, som er mest aktuelle for jer på. Vi afholder netværket der, hvor det geografisk set giver bedst mening for deltagerne.

 

I netværket kan vi tale om:

 • udviklingstendenser, der har indflydelse på faget, og hvordan de bliver håndteret
 • kompetencer, der bliver aktuelle i fremtiden
 • hvordan du kan blive bevidst om dine personlige styrker og lære at bruge dem aktivt
 • hvordan du kan udvikle din karriere og din position
 • hvordan du bliver set for det, du er god til
 • relevante uddannelsesmuligheder

 

Som deltager i netværket får du:

 • adgang til en kreds af ligesindede, som forstår de udfordringer, der følger med jobbet – og som er villige til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser, der er relevante for dit fagområde
 • ny inspiration og helt konkrete værktøjer, som bringer dig videre
 • mulighed for at udfordre dine karriereplaner, så du er klar til at tage det næste skridt
 • mulighed for at etablere tætte relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på i årene fremover

 

Er du interesseret?

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant. Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Inden hvert møde vil du modtage relevant læsestof eller anden kortere forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder og har plads til 12-16 deltagere. Så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende. Efter de fire møder hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det.

Møderne er på tre timer og foregår enten formiddag/eftermiddag eller som fyraftensmøder kl. 17.00 – 20.00. Typisk mødes vi hos én af deltagerne. Det er deltagerne selv, der beslutter, hvornår møderne skal ligge.

 

Tilmelding

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for projektledere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Det koster kr. 1.000,- at deltage i de første fire møder (alt inkl.).

Du bedes i din tilmelding angive, hvilket geografisk område du godt kunne tænke dig at deltage i netværk i.

Netværket forventes etableret i flere områder: Nordjylland (f.eks. Aalborg), Øst/Midtjylland (f.eks. Aarhus), Sønderjylland/Fyn (f.eks. trekantområdet eller Odense) og Sjælland (f.eks. København eller evt. Syd- og Vestsjælland).​

Har du spørgsmål om indhold, kan du kontakte Torsten Laursen, tlf. 53 80 08 80, e-mail: torsten@qant.dk.

Har du en idé til et nyt netværk?

Vi etablerer løbende nye netværk, så vi vil gerne høre fra dig – også hvis der ikke er planlagt opstart på et nyt netværk inden for dit område lige nu, eller hvis du har en idé til et nyt netværk. Det kan være, der er andre i samme region, der også gerne vil i gang.

Skriv til os

Brug dit netværk til at finde dit næste job

Alle snakker om, at man får job via netværk. Men hvorfor det, og hvordan gør man lige?

Lær at bruge netværk til at få nyt job