10-08-2015 |  Af Jakob Thomsen, freelancejournalist

Nordea-valg om pension og donation

Kunderne i Nordea Liv & Pension er nu formelt ejere af en formue på otte milliarder kroner. Til februar vælger de 50 personer, som fremover bestemmer, hvordan afkastet skal fordeles mellem kundebonus og almennyttige donationer. Kunderne får desuden to poster i Nordea Liv & Pensions bestyrelse.

​​Mere i pension eller flere almennyttige donationer. Eller begge dele. Det bliver et af de centrale temaer, som de cirka 300.000 kunder i Nordea Liv & Pension skal forholde sig til, når de til februar får mulighed for at vælge de repræsentanter, som skal forvalte den otte milliarder kroner store formue i Foreningen NLP, som blev stiftet torsdag den 6. august.

"Der skal afholdes et landsdækkende valg til det nye repræsentantskab. Op imod ti procent af kunderne i Nordea Liv & Pension enten arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor. Så det giver god mening, at vi fra Finansforbundet finder nogle kandidater blandt os, sådan at repræsentantskabet kommer til at afspejle denne vægtning i kundemassen", siger Finansforbundets formand, Kent Petersen, der på det stiftende møde blev valgt som næstformand i bestyrelsen for den nye forening.

Foreningen NLP og milliardformuen blev udskilt fra TryghedsGruppen, som ind til i torsdags var et selskab for kunder i både forsikringsselskabet Tryg og Nordea Liv & Pension. Spaltningen af formuen og de to kundegrupper sker efter, at Finansforbundet kritiserede TryghedsGruppens ledelse for manglende involvering af kunderne og for en kapitalfondslignende formueforvaltning, som ikke respekterede kunderne, som de endelige ejere af den samlede formue på cirka 40 mia. kr. Kent Petersen gik derefter i dialog med ledelsen og stillede krav om, at medlemmerne skulle have økonomisk fordel af deres ejerskab.

De problemer bliver der gjort op med i den nye forening for kunderne i Nordea Liv & Pension, hvor blandt andre flere tusinde medlemmer af Finansforbundet har deres arbejdsmarkedspension.

Den nye bestyrelsesformand, Peter Gæmelke, fastslog efter stiftelsen, at Foreningen NLP har et meget klart ejerforhold:

"NLP-foreningen ejes af kunderne, altså dem der har en pensionsordning i Nordea Liv & Pension. De er medlemmer i foreningen og jeg tør godt sige, at de også ejer foreningen. Vi er en forening, der er etableret for at varetage præcis de pensionskunders interesser", siger Peter Gæmelke, der samtidig bevarer sin bestyrelsespost i TryghedsGruppens bestyrelse.

Også forvaltningen af foreningens kapital bliver gjort enklere, end der har været tradition for i TryghedsGruppen. 

"Midlerne er placeret i investeringsdepoter. Og det bliver de ved med ind til et nyt repræsentantskab formelt har besluttet en eventuel anden strategi. Så der er ikke for nuværende nogle tanker om, at vi skal ud at købe virksomheder eller fast ejendom", siger Peter Gæmelke.

 

Ny almennyttig aktør

Den nye forening er født med et sæt vedtægter, der både giver mulighed for at udbetale kundebonus til foreningens medlemmer og uddele penge til almennyttige formål. De årlige kundebonusser vil blive udbetalt til kunderne i forhold til størrelsen af de enkelte pensionsholderes depotkonti. En stor del af TryghedsGruppens repræsentantskab udtrykte ønske om, at noget af formuen i den nye forening skal bruges til almennyttigt arbejde inden for områder, som har at gøre med pension og livsforsikring.

Ifølge Kent Petersen skal det netop være medlemsdemokratiet, der afgør, hvad det nye almennyttige arbejde mere konkret skal bestå i.

"Vi har haft det hovedsigte hele vejen i gennem, at det her er medlemmernes penge. Derfor skal det også være medlemmerne der bestemmer, hvordan de skal bruges. Det ligger fast, at der både skal arbejdes med kundebonus og med noget almennyttigt. Det kunne være spændende at spørge medlemmerne, hvad de har af idéer, sådan at man faktisk får en bruttoliste, som repræsentantskabet kan diskutere ud fra det strategiske sigte, som foreningen får", siger Kent Petersen.

En af repræsentanterne fra TryghedsGruppen, som har gjort sig til fortaler for, at NLP-foreningen skal have hovedvægt på almennyttige donationer, er Magnus Skovrind Petersen. Han blev i foråret valgt til TryghedsGruppens repræsentantskab på et budskab om at bevare TrygFonden. Ved stiftelsen af den nye forening blev han valgt til bestyrelsen.  Han har allerede præsenteret den nye bestyrelse for et fem siders oplæg om mulige indsatsområder for den nye forenings almennyttige arbejde:

"Det gode liv i alderdommen og særligt den forebyggende indsats i forhold til arbejdsmiljø og sundhed. Det er noget er af det, der ligger mit hjerte nært, men der kan også være andre områder, som vi kan prioritere i foreningens kommende almennyttige arbejde", siger Magnus Skovrind Pedersen, der på opfordring fra andre repræsentanter har tegnet livsforsikring i Nordea Liv & Pension for at være berettiget til stille op til bestyrelsesposten.

Han understreger, at han lige som Kent Petersen går stærkt ind for medlemsdemokrati og åbenhed samt, at det i sidste ende er op til det nye repræsentantskab at beslutte, hvordan og i hvilket omfang NLP-foreningen skal markere sig, som ny almennyttig aktør.

 

Kunderne får plads i Nordea-bestyrelse

Kent Petersen understreger, at den nye forening ud over spørgsmålene om bonus og donationer også får mulighed for øve indflydelse på driften af pensionsselskabet Nordea Liv & Pension.

"Foreningen er en ret udsædvanlig størrelse som repræsenterer samtlige kunder i et pensionsselskab. Det betyder, at vi skal ind og tale med Nordea Liv & Pension om, hvordan de håndterer deres kunder og hvordan deres pensionsmidler bliver forvaltet. Det synes jeg bliver rigtig spændende," siger Kent Petersen.

På grund Nordea Liv & Pensions fortid, som kundeejet livs- og pensionsforsikringsselskab i Tryg-koncernen har TryghedsGruppen hele tiden haft adgang til at besætte to af bestyrelsesposterne i Nordea Liv & Pension. Men de to repræsentanter har ikke tidligere haft et egentligt mandat fra TryghedsGruppen at arbejde ud fra. Derfor har det været op til de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv at beslutte, hvordan de ville forvalte ansvaret på linje med almindelige professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Men med spaltningen af TryghedsGruppen overgår retten til bestyrelsesposterne i Nordea-bestyrelsen til den nye forening. Det giver mulighed for at udstyre de to bestyrelsesrepræsentanter med et mandat på vegne af den samlede kundekreds i pensionsselskabet.

"Vi skal i langt højere grad end tidligere udnytte de to bestyrelsesposter, vi har i Nordea Liv & Pensions bestyrelse, for nu bliver de et langt stærkere talerør for pensionskunderne", siger Kent Petersen.

I øjeblikket varetages de to poster af advokat Anders Hjulmand og af forhenværende præsident i Landbrugsrådet Peter Gæmelke, som altså samtidig er bestyrelsesformand i den nye Forening NLP. Begge er også medlemmer af TryghedsGruppens bestyrelse.

Spaltningen af den 40 milliarder kroner store Tryg-formue blev allerede vedtaget i foråret af TryghedsGruppens repræsentantskab.  Erhvervsstyrelsen godkendte i juli måned opdelingen på den betingelse, at NLP-kunderne allerede i foråret 2016 skal vælge deres eget repræsentantskab. Oprindeligt var der lagt op til en gradvis udskiftning af repræsentantskabet fra TryghedsGruppen  i takt med de årlige valg i de fem regioner. Desuden blev det besluttet at reducere antallet af repræsentanter, som skal vælges fra 70 til 50 personer. Det var de ændringer, som et flertal i TryghedsGruppens repræsentantskab vedtog ved et ekstraordinært møde torsdag den 6. august.

Læs mere om den nye forening her.