09-09-2015 |  Af konsulent Mette Bond

Pension kan udbetales mens du er i job

Finansforbundet og FA har lavet et protokollat, der præcist angiver, hvornår du kan få udbetalt en del af din pensionsopsparing, når du er i et ansættelsesforhold.

​Formålet med pensionsordninger er som udgangspunkt at sikre dig noget at leve af, når du ikke længere er på arbejdsmarkedet på grund af alder eller sygdom.

Nu har Finansforbundet og FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) imidlertid sammen i et protokollat præciseret nogle begrænsede muligheder for at få udbetalt en del af pensionsopsparingen, selv om du er i et ansættelsesforhold.

Det væsentligste kriterium er, om du som medarbejder har opnået pensionsudbetalingsalderen, som indtræder fem år før folkepensionsalderen.

Handler det om en livsbetinget sum-udbetaling, kan den altid komme til udbetaling, når du når pensionsudbetalingsalderen.

En del af kapitalpensionen eller aldersopsparingen kan udbetales én gang fra det tidspunkt, hvor du opnår pensionsudbetalingsalderen. Får du udbetalt en del af kapitalpensionen, mens du fortsat arbejder, må beløbet ikke før afgift overstige din bruttoårsløn opgjort pr. seneste 1. januar. Handler det om aldersopsparing, må beløbet ikke overstige halvdelen af din bruttoårsløn opgjort pr. seneste 1. januar.

For alderspension i form af løbende ydelser (fx ratepension eller livrente) skal du derimod være gammel nok til at få folkepension, før den kan udbetales. Men udbetalingen kan altså godt starte, selv om du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Læs mere om pension.