10-08-2015 | Mads Due Anker , mda@finansforbundet.dk  

Stadig flere vælger en finansuddannelse

Tendensen med rekordoptag på finansuddannelserne fortsætter. Især på uddannelsen professionsbachelor i finans, hvor 606 studerende er optaget i år mod 477 sidste år.

Finansuddannelserne er populære som aldrig før. 1.990 studerende er samlet set optaget på uddannelserne til finansøkonom og professionsbachelor i finans i år mod 1.892 sidste år. Dertil kommer 233 studerende på financial controller-uddannelsen, hvor der sidste år blev optaget 229.

Den mest iøjnefaldende forskel finder man ved finansbachelorerne, hvor der i år er optaget 606 studerende, hvilket er 129 flere end sidste år.

 

Stigende behov i sektoren

Den største udbyder af finansuddannelser, Copenhagen Business Academy, har optaget flere finansbachelorstuderende i år og dermed oprettet flere hold.  

"Det handler om et stigende behov i sektoren, der i den grad efterspørger finansbachelorer. Så det er nøje afstemt i forhold til branchen", forklarer Bo Steen Larsen, der er områdechef for økonomi og finans ved Cphbusiness.

Han arbejder tæt sammen med sektoren for at afstemme optaget. Derfor er han tryg ved at øge optaget og ikke nervøs for, at de studerende kommer til at mangle praktikpladser.

 "Vi har gennem alle årene haft en målsætning om, at 100 procent skal i praktik, og det har vi til fulde levet op til. Det skyldes blandt andet det tætte samarbejde med sektoren, der har løftet et stort ansvar ved at tage praktikanterne. Derfor tør jeg også godt stå på mål for, at alle kommer i relevant praktik, når vi snakker finansbachelorer", siger Bo Steen Larsen til Nyhedsbrevet Finans.

 

Attraktiv uddannelse

Finansbachelorerne er ifølge Bo Steen Larsen meget selvkørende, når de efter endt uddannelse kommer ud i virksomhederne, hvor de fra første dag kan varetage komplekse opgaver.

"Samtidig er bacheloruddannelsen en længere uddannelse, der stiller store krav til de studerende, så de skal også have en vis robusthed med sig for at kunne gennemføre tilfredsstillende, fordi sektoren har jo vist, at der altid er behov for dygtige medarbejdere, men de skal også være dygtige, for ellers tager de dem ikke".

Men uddannelsen er ikke kun en gevinst for virksomhederne, mener han.

"De unge mennesker har set lyset i forhold til, at man ender med at få et godt job. Det nytter altså noget at tage en finansbachelor".

 

Stigende uddannelsesniveau

Cphbusiness har taget lidt færre finansøkonomer ind i forhold til sidste år, ligesom antallet af optagne finansøkonomer på landsplan er faldet fra 1.415 til 1.384.

"Når vi snakker bank og finans, bliver kompleksiteten større og større i rådgivningssituationer, og det betyder, at der bliver stillet større krav til medarbejderne i forskellige funktioner. Det kræver noget mere uddannelse, hvilket tendensen i samfundet i øvrigt også peger i retningen af", siger Bo Steen Larsen.

 

Fakta: Optag på finansuddannelserne

Uddannelse/år

2015201420132012
Finansøkonom1.3841.4151.3371.341
Finansbachelor606477376321
Financial controller233229  

Kilde: Den Koordinerede Tilmeldings Hovedtal.