15-09-2015 |  Mads Due Anker

Vi er midt i en krig

De to største danske banker, Danske Bank og Nordea, er i konkurrence med start-up-miljøet og sig selv, når de skal skabe fremtidens bankløsninger. Men de er godt med, og vil hellere samarbejde med iværksætterne end at forsøge på at udkonkurrere dem.

"Vi er på nogle områder en supertanker, hvor det kan tage noget tid at gå i en ny retning. Det kan være svært, når man er en så stor bank, hvor det jo går godt. Men vi vil gerne arbejde med startups, og vi gør det faktisk allerede. Vi har forstået behovet for at forny os, og vi har erkendt, at vi er nødt til at handle".

Sådan sagde Jan Sirich, der er Head of Experimentation and Learning in Digital Banking i Nordea ved konferencen Finance IT-Day, der blev afholdt torsdag den 10. september af CFIR i samarbejde med DI ITEK.

Omfavn iværksætterne

Claus Bunkenborg, der står i spidsen for Danske Banks Costumer Solutions, Busines Development and Personal Banking, var klar i mælet, da han forklarede, hvordan han opfatter udviklingen i finanssektoren.

"Vi er i krig. Både mod start-up-miljøet, men også med os selv internt i banken, hvor vi på nogle områder skal tænke anderledes. I krig er det vigtigt at have gode alliancer, og derfor bør man ikke skubbe iværksætterne fra sig, men omfavne dem. Og det gælder for hele sektoren", sagde han. 

Nye kundebehov

For et år siden vidste Jan Sirich efter eget udsagn ikke meget om fintech-området og start-up-miljøet, men det har ændret sig, siden banken dengang introducerede Nordea Next, der fungerer som et laboratorium, hvor man via en app inviterer kunderne til at prøve og diskutere bankens nye ideer og løsninger.

"Vi er i gang med at skubbe os selv i retning af at arbejde mere udefra og ind for at blive mere innovative. Vi har forstået, at der er et andet kundebehov i takt med at samfundet bliver mere og mere digitaliseret", fortalte han.

Claus Bunkenborg pointerede også vigtigheden af forstå kundernes behov.  

"Det drejer sig om, hvem der er bedst til at ramme kunderne og deres behov. Næste område bliver boligkøb er jeg overbevist om, og senere vil det handle om andre store livsbegivenheder som for eksempel bryllupper", sagde han.

Acceleratorprogram i Finland

​Nordea er i færd med at etablere en fintech-accelerator i Helsinki, og Jan Sirich forventer, at 15 start-up-virksomheder til november påbegynder et tremåneders-program, hvor de skal udvikle digitale løsninger inden for blandt andet betalingstjenester og kundeforhold.

"Men det her handler ikke om, at vi vil overtage de forskellige start-ups. Der vil være mange start-ups, vi kommer til at arbejde sammen med. Vi skal bruge hinanden og ikke tænke over, hvordan vi kan udkonkurrere hinanden. Vi kan som stor bank nemt ødelægge en start-up, hvis vi blot indsluser dem og pådutter dem den traditionelle bankkultur. I stedet vil vi lade bank være bank og start-up være start-up. Det er måske lidt et wildcard og svært at sige, hvad der reelt kommer ud af det, men nu ser vi ad", forklarede Jan Sirich.​