Magasinet Finans

Ledelse i kompleksitet

Virkeligheden er så kompleks, at lederen ikke længere kan forudsige fremtiden med planer og strategier. Læs om ledelsestænkeren Ralph Staceys kompleksitetsteori og hvordan en række ledere oplever udfordringerne.

LEDEREN MED DE STORE PLANER ER EN MYTE

Ledere lyver for sig selv, når de tror, at de med strategier og planer kan forudsige fremtiden og styre virksomheden godt og sikkert gennem en voksende kompleksitet. Denne opfattelse af ledelse er langt fra virkelighedens erfaringer, mener den store engelske ledelsestænker Ralph Stacey

Selv om verden bliver mere kompleks og uforudsigelig, bliver ledere kun mere overbeviste om, at de kan forudsige fremtiden og flytte deres virksomhed i en bestemt retning med flotte planer og strategier.

Imens boligpriser og aktiekurser danser for vinden, samles topledelsen hver eneste måned og bekræfter hinanden i, at de har styr på alt. Så de fortsætter med at styre ud fra simple mål og rammer, som om det er muligt. Det gør ledere, fordi de er bange for ikke at have kontrol.

”Ledere fører sig selv bag lyset, og det er helt forkert at bruge så meget tid på at forsøge”, siger Pernille Thorup, der er psykolog og mangeårig leder, og sammen med Karina Solsø har hun skrevet den første danske introduktion til den engelske ledelsesteoretiker Ralph Stacey, der har specialiseret sig i ledelse i kaos og kompleksitet.

Ifølge Pernille Thorup er der stor forskel på det, vi mener, at ledelse er, og hvad der er vores konkrete erfaringer. Pernille Thorup er selv et levende bevis på den praksis, som Stacey kalder at tage erfaringer seriøst.

For tyve år siden udviklede Stacey sin kompleksitetsteori om ledelse som menneskelige responsive interaktioner, der blandt andet går ud på, at ledere ikke kan planlægge og kontrollere virksomheden som en ting. I stedet forstår han en organisation som de processer, der udspiller sig mellem mennesker. Han anser kun interaktionerne mellem mennesker i organisationen som virkelige, og menneskelig interaktion kan hverken styres eller forudses. Mennesker har hver især egne agendaer og intentioner og påvirker og bliver påvirket af hinanden, når de mødes på kryds og tværs.

Skumle hensigter
I mange år har der været en voldsom interesse for at tale ledelse frem som noget særligt, måske fordi det er fedt at være leder. Du får høj løn og en særlig magt, men du får også bøvlede opgaver, understreger Pernille Thorup:

”Stacey taler om, at vi lever i et paradoks, hvor vi både påvirker og bliver påvirket. Du kan godt dirigere, hvad dine medarbejdere skal gøre, men hvis du vil tage din ledelse alvorligt, må du regne med, at medarbejderne også påvirker dig. Du står som leder ikke bare fuldstændig udenfor og kan påvirke ind”, siger Pernille Thorup og tilføjer:

”Hvis du som leder mener at stå for det gode, er alt det dårlige, der sker, så udtryk for medarbejdernes mangler? Eller kunne det tænkes, at noget foregår i et samspil, hvor du også en gang imellem begår fejl eller har skumle eller personlige hensigter? Du må med andre ord turde se kompleksiteten i alt, hvad der foregår”.

 

"Du kan ikke være leder i en organisation, hvis du ikke er i kontakt med de opgaver, man løser blandt medarbejderne. Derfor skal du skaffe dig indsigt, samtale om og være nærværende og lytte til det, der foregår" 

 

Ifølge Pernille Thorup kommer ledelse på den baggrund til at handle om at kunne forhandle, og om at man som leder bruger mere af sin opmærksomhed på også at forstå de intentioner, medarbejderne har, og at forhandle sine egne intentioner ind i det. Hvis du har fået en rigtig god ide, må du forhandle med medarbejderne i forhold til deres ideer om den samme forestilling.

Spørgsmålet som leder bliver altså: ”Hvordan kan jeg som leder forbedre det, som jeg selv troede var en god ide, ved at efterprøve ideen i samarbejde og samspil med medarbejderne og deres ideer?”

Besat af forandring
Ledere i dag er nærmest besat af tanken om strategiske forandringer som noget, de selv kan styre og planlægge, siger Pernille Thorup.

”Stacey taler her om lokale interaktioner. Det er for ham en måde at beskrive på, at det ikke er forudsigeligt, hvad der kommer til at ske, når du som leder sætter gang i forandringer. Det er afgørende at blive opmærksom på, hvor man påvirker sin omverden, og hvor man paradoksalt samtidig bliver påvirket af de andre, og at der ud af dette dannes nogle mønstre”.

Hvis man vil være en god leder, skal man udvikle sin evne til at agere i organisationens komplekse mønstre af interaktion. Det, Stacey tilbyder, er altså en alternativ måde at betragte ledelse på som menneskers samspil med hinanden.

”En organisation som en struktur eller en ting findes ikke i virkeligheden. Der findes mennesker, der arbejder sammen om opgaver. Hvis du som leder tager den erfaring alvorligt, vil du bruge mere tid på at tale med dine medarbejdere, og du vil lægge mærke til, hvad både du selv og dine folk egentlig laver. Du kan ikke være leder i en organisation, hvis du ikke er i kontakt med de opgaver, man løser blandt medarbejderne. Derfor skal du skaffe dig indsigt, samtale om og være nærværende og lytte til det, der foregår”.

Det konfliktfyldte
Stacey vil aldrig komme med en opskrift på ledelse eller strategi, fordi det ikke kan lade sig gøre, for det vil være forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads og afhængigt af de mennesker, der er, og den opgave, man har.

Det er konfliktfyldt, når mennesker arbejder sammen, alene fordi vi er forskellige. Den gode leder er opmærksom der, hvor det bliver konfliktfyldt og bøvlet, og deltager i samtaler om dette. Det er lederens evne til at forhandle om strategien, der gør forskellen, mener Pernille Thorup og peger på evnen til fortolkning:

”Den gode leder er god til at formulere fælles fortolkninger, som folk kan nikke genkendende til, og dette er med til at forstærke relationen og forstærke følelsen af, at vi er i gang med et fælles projekt”.

Mange ledere terper værdierne hele tiden. Hvis du har prøvet at terpe, og det ikke virker, så prøv noget andet, siger Pernille Thorup:
”Ikke fordi værdier er dårlige i sig selv, men det er ikke et spørgsmål om at slå folk i hovedet og sige: Her skal vi være kundeorienterede, eller hvad værdien nu kan være. Der skal tales om, hvad det betyder for dig som medarbejder at være kundeorienteret. Vi skal sammen tale værdien frem som en ressource”.

Forført af planerne
Før 2008 var finanssektoren et meget, meget stabilt sted, der nu blev rystet:

”I banksektoren havde man måske en for fast forestilling om, at alt var forudsigeligt, og derfor var man ikke i kontakt med det, der var ved at ske. Man kan nemt blive forført af den ledelsesmæssige tanke om, at det hele foregår efter planerne”, siger Pernille Thorup og tilføjer, at vi slet ikke kan regne med stabile tilstande, det eneste forudsigelige er uforudsigeligheden – og derfor kan lederen imødekomme kompleksiteten ved at være bevidst om og reflekterende i forhold til det uforudsigelige.

Skal lederen så helt undlade at udvikle planer og strategier? Bestemt ikke, siger Pernille Thorup:

”Bare fordi vi som ledere ikke kan kontrollere verden fuldstændig, behøver vi ikke at tro, at lederne slet intet kan udrette. I virkeligheden udfører lederne en masse små dagligdags handlinger, hvor de reagerer på almindelige situationer her og nu”, siger hun og tilføjer, at vi får mere og mere brug for modige ledere, der kan improvisere, så de kan guide os gennem uforudsete spørgsmål, i takt med at kompleksiteten vokser.

 

Staceys kompleksitetsteori

Ralph Stacey beskriver, hvordan organisationer først og sidst består af mennesker, som hver især har deres egne agendaer og intentioner, mennesker, som påvirker og påvirkes af hinanden, og som møder hinanden på kryds og tværs. Mennesker konstruerer hele tiden virkeligheden i indbyrdes relationer, og det skaber en uforudsigelig kompleksitet, som samtidig driver organisationen fremad.


Læs mere i ”Ledelse i kompleksitet” af Karina Solsø og Pernille Thorup.
Dansk Psykologisk Forlag

 

 

For 48-årige Mette Johnsen har ledelseskarrieren budt på mange forskellige udfordringer. Siden 2011 har hun været afdelingsdirektør for 20 medarbejdere i Jyske Bank i Aalborg.

 En leder har i højere grad fokus på at tænke banken udefra og ind på grund af de mange nye regler for compliance og hvidvaskning.

”Ledelsesopgaven er blevet mere kompleks, i den betydning at der er blevet flere kontrolopgaver i banken, hvilket i en vis forstand gør arbejdet nemmere, hvis det dybest set handler om, at vi skal have orden i eget hus, for så har vi jo en kontrolliste, vi bare kan hakke af på”, siger Mette Johnsen med et glimt i øjet.

 

Mette Johnsen, afdelingsdirektør, Jyske Bank

”Vi taler meget om, at der er stor kompleksitet i vores sektor, men jeg bliver faktisk lidt i tvivl om, hvad kompleksiteten handler om. Handler det om at få pålagt opgaver fra Finanstilsynet?”

Samtidig går Mette Johnsen meget op i at udvikle og udnytte medarbejdernes ressourcer:

”Sammen med tillidsmanden bruger jeg tid på at synliggøre, hvilke temaer og arrangementer der bliver taget op i Finansforbundet. Kurser og gå hjem-møder, der udvider horisonten og kan udvikle nye relationer, så medarbejderne får skabt noget netværk uden for vores egen lille andedam. Desuden bruger jeg krudt på at italesætte segmentering af vores kunder, som vi alle gør i sektoren”, siger Mette Johnsen, der også arbejder målrettet med den enkelte medarbejder ud fra en målsætning om, at medarbejderne bliver agile generelt i sektoren.

"En gang i kvartalet holder jeg fokussamtaler, hvor jeg spørger til, hvor de ser sig selv, og hvor de er på vej hen. Det ligger ganske enkelt i vores forretningsaftale at udvikle vores medarbejdere, så jeg er hele tiden optaget af at gøre medarbejderen klar til næste job”, siger Mette Johnsen, med henvisning til at de fra afdelingen i Aalborg har sendt medarbejdere videre i banken, og de har udklækket både afdelingsdirektører og folk til større afdelinger.

På spørgsmålet om, hvordan hun opfatter sig selv som leder, og om hun er sådan en leder, der ved alt, svarer Mette Johnsen:

”Det ved mine medarbejdere udmærket, at jeg ikke gør. Jeg har været konsulent i Jyske Bank nogle år, men jeg er ikke den type, der sidder ved tasterne, men nok mere en, der har det strategiske sigte på afdelingen. Jeg tænker ledelse som et fag, hvor det handler om at lede de mennesker, som er her, og hvordan vi skaber relationer til vores samarbejdspartnere”.

”I vores sektor er Finanstilsynet efterhånden blevet en del af hverdagen, og afledte opgaver fylder måske 75 procent af vores arbejdstid, så der er alt for lidt tid til at være kreativ og tænke ud mod markedet. Folk forsøger bare at navigere i alt det, der kommer. Nogle gange lykkes det, andre gange ikke. Men det er en opgave, vi er nødt til at løse i fællesskab”, slutter Mette Johnsen.

HR-direktør Niels Gregers Hansens opgave er at yde sit væsentlige bidrag til den forandring, der er i gang for ledelsen i Nordea

Vær ærlig om dine evner, og tal med dine medarbejdere om deres opgaver, og hvordan de hver især yder et bidrag mod målet.

Sådan kan man sammenfatte den udfordring, som de 1.200 ledere i Nordea Danmark står over for, når Magasinet Finans spørger HR-direktør Niels Gregers Hansen om det at være leder i en finanssektor, hvor man før havde trygge rammer og faste hjørneflag, men nu må se, at nogen fjerner de her flag.

 

Niels Gregers Hansen, HR-direktør, Nordea

"Vi skal turde leve i den her usikkerhed på en måde, der gør, at vi trods alt ved, at vi er med til at sætte hjørneflagene. Som leder har man en særlig forpligtigelse til at invitere medarbejderne til at hjælpe med at sætte hjørneflagene. Før havde lederen svarene, og i dag har lederen en facilitatorrolle i at finde de svar, som også medarbejderne har", siger Niels Gregers Hansen og tilføjer, at tidens krav om agilitet i forhold til mål og retning på den ene side giver utryghed, men på den anden side kan pirre og gøre det værd at gå på arbejde.

Der er altså behov for at få justeret ledernes selvopfattelse af deres egen rolle:

"Man skal forholde sig til, at lederrollen rent statusmæssigt er i forandring. Ledelse er ikke bare at lede og bestemme. Forudsætningen for at være leder i fremtiden er, at man synes, det er sjovt at være den, der faciliteter en proces mod noget, som er anderledes end det, vi arbejder med i dag".

Niels Gregers Hansen fortæller om en inspirerende foredragsholder, der betonede vigtigheden af at have en rollemodel, som man kan "stjæle" fra, for ledelse er i stort omfang at "stjæle" fra andre og tviste det, så det passer til en selv, og dermed udstråle den afgørende autenticitet i lederrollen. At lade sig inspirere af andre, for eksempel af den filialdirektør, der agerede rollemodel ved at holde inspirerende teammøder med medarbejderne.

"Når man hører på og om andre, skal man lade sig inspirere. Hvad kan jeg tage ind og bygge oven på det, som jeg gør?"

Der skal ryddes op
I dag er lederrollen også at kaste noget af det gamle i graven:

"Som leder skal man en gang imellem få ryddet op og tage noget ned fra hylderne. Lederrollen bliver jo meget mere kompleks, og derfor tænker jeg, at god ledelse er der ingen, der har patent på, fordi god ledelse for mig er en anden ting end god ledelse for dig".

En måde, hvorpå lederen kan imødekomme kompleksiteten, er ved at være bevidst og reflekterende i forhold til sine medarbejdere:

"Jeg skal sige til min medarbejder: Hvordan tror du, at vi to spiller bedst, hvis jeg skal lede dig? Det er en form, hvor man som leder rammer den enkelte der, hvor han eller hun føler, at det giver mest værdi at have en leder", forklarer Niels Gregers Hansen.

Men skal en leder så bruge mindre tid på at udarbejde præcise og klare planer?

"En leder skal være bevidst om virksomhedens mål og have en ambition om, hvilke mål man har for sig selv, men også være indstillet på, at de planer kan ændre sig natten over. Der kan komme et finanstilsyn forbi, så man må prioritere om. Det gør ingenting, så længe den nye vej, man skal betræde for at nå sin ambition, giver mening".   

Kig folk i øjnene
Niels Gregers Hansen vender flere gange tilbage til den faciliterende rolle, som lederen skal påtage sig over for sine medarbejdere:

"Når en direktør står i spidsen for en bank, der udvikler på digitaliseringen, er han jo aldrig selv i nærheden af at kunne løse it-opgaverne, men han skal jo være i stand til at have en forestilling om målet. Rigtig mange ledere kommer til at lede mennesker, som på fagområdet er langt mere kompetente end de selv".

Det kræver is i maven og en tiltro til, at slutproduktet er noget, der giver værdi til kunderne, siger Niels Gregers Hansen med en opfordring til sine ledere:

"Jeg tror meget på konstant at tage dialogen, tage ud, stille op og kigge folk i øjnene og sige: Vi har en ambition, og vi ved, hvor vi skal hen, så hjælp os med det".

Han er en helt almindelig bankuddannet, der undervejs fik lysten til at være med til at påvirke sin arbejdsplads.

"Som leder går jeg op i det med at styre efter performancekrav til den enkelte medarbejder, uden at det går ud over trivslen. Hvis trivslen ikke er der, så performer den enkelte medarbejder ikke, uanset hvor meget man skubber på", siger 50-årige Lars Skjødt Christensen, områdedirektør i Saxo Privatbank med 20 medarbejdere.

 

Lars Skjødt Christensen, områdedirektør, Saxo Privatbank

Men en leder kan ikke stille de samme forventninger til alle medarbejdere, fordi der er forskellige kompetencer, der alle sammen gerne skal bidrage, for uanset hvordan man vender og drejer det på en arbejdsplads, så er man afhængig af andre mennesker, forklarer Lars Skjødt Christensen:

"Derfor er forventningsafstemning vigtigt, forstået på den måde at alle mine medarbejdere ved, hvilke forventninger jeg har til dem, og jeg vil gerne kende deres forventninger til mig, fordi det jo er i det rum, at man har mulighed for at få sagt tingene og få prioriteret opgaverne".

Som ledelse er det nemmere at få en accept af beslutninger, hvis der har været en dialog med medarbejderne.

"I min rygsæk bærer jeg på den erfaring, at jeg skal turde være åben over for mine medarbejdere".

Især under forandringsprocesser er det vigtigt at få talt sammen. Hvis der bliver taget nogle strategiske beslutninger, så er medarbejdere og leder nødt til at være loyale over for det, siger Lars Skjødt Christensen:

"Det kan vi ikke tale i rundkreds om, for det skal bare gøres, og derfor er det vigtigt med kommunikation, så der bliver skabt en forståelse for den beslutning".

Forandringer i organisationen er noget, der foregår hele tiden, og derfor skal en leder ikke bare tro, at han ved alt, siger Lars Skjødt Christensen, der sagtens lader sig påvirke af lidt snak over en kop kaffe:

"Jeg har taget beslutninger, hvor jeg har erkendt, at hvis der havde været tid, havde jeg grebet det anderledes an".

Overordnet set går tingene i den rigtige retning, mener Lars Skjødt Christensen:

"Med digitaliseringen kan alt kopieres undtagen medarbejderne og deres kompetencer. Om alle kompetencer kommer i spil, afhænger meget af trivslen. Når alt kommer til alt, er trivslen det helt afgørende for mig".

”Det med at lave langsigtede forretningsplaner er svært, når der sker så meget i omgivelserne, der overhaler os”, siger 46-årige Jesper Rønne, der er filialdirektør i Nordea Åbyhøj og hele tiden oplever at blive udfordret.

Som leder skal man reagere hurtigere, og man skal være innovativ, hvis man ikke vil blive løbet over ende.

Det nytter ikke, at lederen sidder begravet inde på et kontor hele tiden. Jesper Rønnes ledelsesstil stiller store krav om forskellige måder at mødes på.

"Det er vigtigt at være tæt på mine medarbejdere, og med tæt mener jeg ikke mandsopdækning. Jeg har månedsmøder og ugemøder, hvor vi to og to taler om fremtiden, ser tilbage og ikke mindst kundeoplevelser".

Jesper Rønne er efterhånden nået frem til, at den ledelsesstil, vi er flasket op med, ikke bare kan bruges på alle medarbejdere. Vi skal lede forskelligt, og der stilles større og flere forventninger især fra "de digitale indfødte", der er flasket op med Facebook, internet og mobil tilgængelighed.

"Min fornemste opgave er at stå til rådighed.  Medarbejderne har behov for ekstrem meget sparring i disse tider med compliance, kredit, MiFID-regler og god skik-regler og meget mere", siger Jesper Rønne, der oplever, at han i høj grad styrer ved at være til stede.

"Det er en del af jobbet at improvisere og finde tiden og acceptere, at du kan ikke være 100 procent forberedt om alting".