Få juridisk rådgivning

32 66 13 30

Mandag-torsdag kl. 8.30 - 16.00

Fredag kl. 8.30 - 15.00

 

Skriv til os:

raadgivning@finansforbundet.dk

Rettigheder & Regler

Bliv klogere på, hvad du har krav på, og hvad du er forpligtet til. Læs overenskomsten og juraen omkring gængse situationer og emner i dit arbejdsliv.

Se overenskomsten

Læs overenskomsterne, find vejledninger, og se alle virksomheder med virksomhedsoverenskomst.

Se hvilken løn du har ret til

Få et overblik over lønrammerne og løntrinnene, der viser, hvad du har ret til i løn.

Få styr på ansættelseskontrakten

Bliv klogere på, hvad din arbejdskontrakt kan og skal dække over, inden den er underskrevet.

Regler om arbejdstid

Læs bl.a. om flekstid, over- og merarbejde, timebanken, tillæg og tjenesterejser.

Regler om barns sygdom

Læs bl.a. om børnedeltid og fravær og orlov ved barns sygdom.

Regler om barsel

Læs bl.a. om varsling, orlov, løn, dagpenge og sygdom under graviditeten.

Regler om ferie

Læs bl.a. om ferieoptjening, borgerligt ombud og løn, dagpenge og sygdom under ferien.

Regler om fleksjob

Læs bl.a. om betingelserne for fleksjob, løn, pension og ledighed.

Regler om omsorgsdage

Læs bl.a. om antallet af dine omsorgsdage, varsling, sygdom, jobskifte og opsigelse.

Regler om opsigelse

Læs bl.a. om fratrædelsesaftaler, lønsikring, bortvisning, advarsler, outplacement og fusioner.

Regler om pension

Læs bl.a. om indbetaling, pensionsforsikring, efterløn og pensionering.

Regler om sygdom og arbejdsskade

Læs bl.a. om erstatning, sundhedsforsikring, dokumentation og pasning af barn og nærtstående.