Få styr på ansættelseskontrakten

Du skal være opmærksom på, hvad der står i din ansættelseskontrakt – især, når/hvis din kommende arbejdsgiver ikke er dækket af en overenskomst. I så fald er det udelukkende det, du aftaler i din kontrakt, samt de grundlæggende rettigheder fastlagt i ferieloven og funktionærloven (hvis du er funktionær), som gælder. Vil du have krav på noget, som ikke er aftalt i overenskomsten, skal det også fremgå af din kontrakt.

​​​Finansforbundet er parat til at se din kontrakt igennem, inden du skriver under.

Her finder du de væsentligste punkter, som en ansættelseskontrakt skal og kan dække over.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ansættelseskontrakten, kan du kontakte Jura og forhandling på 32 66 13 30 eller raadgivning@finansforbundet.dk

Ansættelseskontraktens ABC

Åbn alle

Arbejdssted

Arbejdsgivers navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed skal fremgå af din kontrakt.

Arbejdstid

Arbejdstiden er normalt 37 timer om ugen ekskl. frokost, men du kan også aftale, at frokost er medregnet i arbejdstiden.

I Danmark er arbejdstiden ikke fastsat ved lov, derfor bør du aftale arbejdstid i din kontrakt.

Barn syg

Fri med løn ved børns sygdom skal fremgå af kontrakten. Det skal aftales, hvor mange dage du må blive hjemme, og om det er den/de første sygedage, eller det er når som helst under barnets sygdom.

Barsel

Moderen har som funktionær ret til at holde fri med ½ løn i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen.

Faderen har ret til at holde fri med dagpenge i to uger i forbindelse med fødslen.

Efter fødslen kan moderen og faderen holde 32 ugers forældreorlov med tilsammen 32 ugers dagpenge.

Krav på fuld løn under barsel skal fremgå af kontrakten.

Begyndelsestidspunkt

​Det skal fremgå af kontrakten, hvornår du tiltræder jobbet.

Beskrivelse af stillingen

Det skal fremgå af kontrakten, hvad du er ansat til – dvs. titel, stilling eller beskrivelse af jobbet.

Ferie

Du har ret til at holde fem ugers ferie om året i henhold til ferieloven, som gælder for ansættelsesforholdet.

Feriefridage / omsorgsdage

Feriefridage, "6. ferieuge" og omsorgsdage skal aftales særskilt.

Det skyldes, at dagene ligger ud over de dage, du har ret til ifølge ferieloven.

Ferietillæg

Du har ret til et ferietillæg på én procent af den løn, du har optjent i det foregående ferieår.

Større ferietillæg skal aftales i kontrakten.

Job i Norden

Nordisk aftale hjælper dig, der skal udstationeres eller finder fast job indenfor den finansielle sektor i et andet nordisk land

Hvis du skal udstationeres eller finder fast job indenfor den finansielle sektor i Finland, Island, Norge eller Sverige har Finansforbundet sikret dig nogle rettigheder via en nordisk aftale med de andre nordiske finansforbund i Nordic Financial Unions (NFU). Det eneste krav er et medlemskab af en fagforening, der er medlem af NFU. Du kan læse mere om NFU og dets medlemsforbund her.

Omvendt hjælper Finansforbundet også nordiske finansansatte, der ønsker at arbejde i Danmark i forbindelse med en udstationering eller fastansættelse i Danmark. Det eneste krav er igen et medlemskab af et finansforbund, der er en del af NFU.

Som udstationeret skal du fortsat bevare dit medlemskab af Finansforbundet i Danmark for at få adgang til assistance fra det lokale finansforbund i udstationeringslandet. Det er en stor fordel for dig som udstationeret, at du har adgang til det lokale finansforbund, der kender overenskomsten, lovgivningen og de lokale skatteforhold.

Ved en fastansættelse i et andet nordisk land, anbefaler vi dig altid, at du melder dig ind i den lokale fagforening. Det er et også et krav, hvis du ønsker at gøre brug af aftalens adgang til tidlig hjælp for at undgå en evt. karensperiode hos den lokale fagforening.

Du kan altid bevare et passivt medlemskab af Finansforbundet, det koster dig ikke noget.

Medlemmerne skal være opmærksomme på forskellen ved fastansættelse og midlertidig ansættelse. Vi anbefaler, at man tager kontakt til Finansforbundet for at få vejledning.

Find aftalen her og læs også mere her.

Kunde- eller konkurrenceklausul

Hvis arbejdsgiver ønsker, at der skal gælde en kunde- eller konkurrenceklausul, skal det fremgå særskilt, eventuelt i kontrakten.

At være omfattet af en klausul er ikke en fordel, selvom den kun er gyldig, hvis den er forbundet med en kompensation. Hvis din ansættelseskontrakt indeholder en klausul, bør du forsøge at aftale den ud eller begrænse den så vidt muligt.

Løn

Den aftalte løn skal fremgå af kontrakten.

Det bør også fremgå af kontrakten, hvornår lønnen er til genforhandling.

Opsigelse

Opsigelsesvarslerne skal fremgå af kontrakten, ellers skal der henvises til gældende regler.

Overarbejde

Det bør fremgå af kontrakten, om overarbejde honoreres med udbetaling efter en aftalt sats eller afspadsering.

Pension

Pension skal fremgå af kontrakten. Det skal aftales, hvad dit og arbejdsgiverens pensionsbidrag skal være.

Rejseaktivitet

Det bør fremgå af kontrakten, hvor stort omfang du skal påregne at arbejde uden for det sædvanlige arbejdssted, hvis der er rejseaktivitet.

Sygdom

Du har som funktionær krav på løn under sygdom.

Særlige hverv og bijobs

Særlige hverv eller bijobs bør indføres i kontrakten.

Tavshedspligt

Du må ikke viderebringe eller benytte viden om virksomheden, som du har erhvervet under din ansættelse.

Uddannelse

​Du kan aftale at få fri til kursusaktivitet/efteruddannelse, og at arbejdsgiver afholder udgifterne hertil.

Udstationering

Som medlem af Finansforbundet kan du få et gratis UNI pas, der giver dig adgang til rådgivning fra en udenlandsk fagforening, imens du er udstationeret.

UNI passet kan bl.a. sikre dig:

  • Kontakt til en anerkendt fagforening i det land, du skal udstationeres til.
  • Adgang til rådgivning om løn- & ansættelsesvilkår i udstationeringslandet (du har måske spørgsmål til din nye ansættelseskontrakt eller den lokale overenskomst).
  • Adgang til lokale faglige aktiviteter og professionelle netværk.

Læs mere om Uni Passet

Øvrige goder

​​Fri bil, fri telefon eller andet bør fremgå af kontrakten. Du beskattes efter gældende regler.

Andre aftaler, f.eks. om hjemmearbejde, bør også fremgå af kontrakten.