Regler om pensionsopsparing og pensionering

Du har ifølge standardoverenskomsten ret til en pensionsordning, hvortil der indbetales mindst 16,25 % af din pensionsgivende løn. Pensionsordningen sikrer dig også et erstatningsbeløb ved kritisk sygdom, og dødsfald samt adgang behandling på privathospital. Læs om reglerne for pensionsopsparing og pensionering her.

Pension

Åbn alle

Har jeg pligt til at indbetale til en pensionsordning?

Standardoverenskomsten kræver, at virksomheden etablerer en kollektivt baseret pensionsordning for medarbejderne. Ifølge overenskomsten skal virksomheden indbetale mindst 16,25 % af din pensionsgivende løn (mindst 11 % skal betales af virksomheden), derfor skal du muligvis selv indbetale 5,25% af din pensionsgivende løn.

Der kan lokalt være aftalt krav om højere bidrag og andre fordelinger af bidraget. Assurandørers beregningsgrundlag kan også være anderledes.

Hvor meget skal jeg selv betale?

Hvis du er omfattet af standardoverenskomsten, er din andel af pensionsbidraget normalt 5,25 % af din pensionsgivende løn.

Hvis du er assurandør, fremgår det af din lokale lønaftale om, og med hvor meget, du skal bidrage.

Er du omfattet af en virksomhedsoverenskomst, kan der være aftalt højere minimumsbidrag end 16,25 % og lavere medarbejderbidrag end 5,25 %. Din andel af bidraget bliver trukket fra din løn.

Din andel af bidraget bliver trukket fra din løn.

Kan jeg få udbetalt arbejdsgiverbidraget til pension?

Medarbejdere, som enten er gået på deltid for seniorer eller som har nået sin pensionsudbetalingsalder efter pensionsbeskatningsloven, har mulighed for at vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget til pension og fravælge at indbetale eget bidrag. For medarbejdere som er gået på deltid for seniorer, er det arbejdsgiverbidraget på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad, som udbetales som løn.

Ønsker en medarbejder at benytte denne mulighed skal det ske efter samråd med pensionsselskabet, hvor der kan blive givet den rette rådgivning både i forhold til pensions- og forsikringsforhold.

Dette giver mulighed for, at seniorer, som vælger at gå på deltid, delvist kan opretholde deres hidtidige løn.

Hvilken ordning skal jeg have?

Pensionsordningen skal indeholde både opsparing og risikodækning. Mindstekrav til, og mulighederne for individuelle tilvalg af risikodækning aftales lokalt mellem din ledelse og din faglige repræsentant, ligesom disse parter aftaler hvilke muligheder der er for opsparingens placering.

Tal med dit pensionsselskab om dine muligheder. Du kan altid tage fat i enten virksomhedens ledelse, typisk HR, eller din Faglige repræsentant, hvis du har behov for at kende pensionsaftalen.

Kan jeg fravælge risikodækningerne?

Du kan tidligst fravælge risikodækninger knyttet til din pensionsopsparing på det tidspunkt, hvor du opnår pensionsudbetalingsalderen. Pensionsudbetalingsalderen indtræder 5 år før folkepensionen i de fleste tilfælde.

Vi vil dog anbefale, at du altid taler med en pensionsrådgiver, inden du fravælger risikodækningerne.

Hvordan er jeg dækket med forsikringer?

Du er via standardoverenskomsten dækket i følgende situationer:

  • 200.000 kr. ved kritisk sygdom
  • 150.000 kr. ved dødsfald
  • Behandling på privathospital (helbredsforsikring/sundhedssikring)
  • Tandbehandling (helbredsforsikring/sundhedssikring)

For assurandører gælder der særlige regler.

Det er din arbejdsgiver og den Faglige repræsentant, der aftaler, hvordan jeres basisdækning i form af helbredsforsikring, livsforsikring og tab af erhvervsevne sammensættes.

Har du ikke lige dine pensionspapirer ved hånden, eller har du flere pensionsordninger og forsikringsdækninger, så kan du finde dine oplysninger på PensionsInfo.dk. Her kan du se dine pensionsordninger fra forskellige pensionsleverandører, samt de offentlige ydelser, som folkepension, ATP og efterløn.

Kan jeg tegne kollektive pensionsforsikringer?

Som medlem af Finansforbundet kan du nu tegne en kollektiv pensionsordning hos PFA Pension, hvor du kan få kollektive forsikringer med f.eks. engangsudbetaling ved kritisk sygdom og engangsudbetaling ved dødsfald. Vi kalder ordningen Medlemsplus. Dette er specielt interessant for ledige eller medlemmer ansat udenfor sektoren.

 

Individuelle tilvalg

En aftale med PFA Pension har som standard en række forsikringsdækninger, der kan suppleres med individuelle tilvalg. Basispakken indeholder PFA kritisk sygdom engangsudbetaling på 125.000 kroner, PFA Erhvervsevne løbende udbetaling på 150.000 kroner og PFA Liv engangsudbetaling på 300.000 kroner.

 

Minimumsindbetaling på pensionsordningen

For at oprette Medlemsplus med forsikringer skal du som minimum indbetale 2.000 kroner månedligt på din pensionsordning, som i lighed med andre pensionsindbetalinger er fradragsberettiget. Vælger du at indbetale minimumsbeløbet og risikodækninger svarende til basispakken, så vil prisen for risikodækninger være 553 kroner, og du vil altså spare 1.447 kroner op til din pension.

 

Så nemt kommer du i gang

Du kan læse mere om dine muligheder på pfa.dk/medlemsplus eller booke en webrådgivning hos PFA Pension på 39 17 60 19.

Hvad er samspillet mellem pension og efterløn?

Reglerne for dette er komplicerede og ændres løbende af Folketinget. Derfor er du bedst tjent med at få svar på dette spørgsmål ved at kontakte din a-kasse. Hvis du er medlem af FTFa, kan du kontakte en af a-kasse-rådgiverne i Finansforbundets sekretariat. Det giver dig mulighed for at få svaret på netop din situation.

Jeg vil gerne gå på pension – hvordan gør jeg?

Kontakt dit pensionsselskab og få rådgivning om, hvordan du får mest ud af dine pensionsmidler. Derefter kan du bedst beslutte dig for, hvornår du vil stoppe med at arbejde. Du skal selv sige din stilling op med mindst en måneds varsel til fratrædelse med udgangen af en måned.

Det er en god ide at fortælle din virksomhed, at du stopper for at gå på pension. Mange virksomheder giver deres pensionerede medarbejdere fordele, såsom fortsat personalevilkår på renter og gebyrer, arrangementer for pensionister, leje af sommerhuse osv.

Min virksomhed vil gerne pensionere mig – hvad gør jeg?

Vil din virksomhed have dig til at gå på pension, må de aftale det med dig. Eller afskedige dig med det varsel, du er berettiget til efter Funktionærloven. En afskedigelse skal være sagligt begrundet, og her er alder ikke et sagligt argument. Alder kan også udgøre en vis beskyttelse, idet det er forbudt at diskriminere på grund af alder.

Bliver du afskediget, bør du kontakte din tillidsmand, din faglige repræsentant eller Jura og forhandling i Finansforbundet for at få rådgivning om din situation og dine rettigheder.

Skat af pensionsudbetaling

​Finansforbundet rådgiver ikke om skattemæssige forhold.

Læs mere om beskatning af pensionsudbetalinger på Skats hjemmeside

Kan jeg stoppe pensionsindbetaling?

Medarbejdere, som enten er gået på deltid for seniorer eller som har nået sin pensionsudbetalingsalder efter pensionsbeskatningsloven, har mulighed for at vælge at få udbetalt arbejdsgiverbidraget til pension og fravælge at indbetale eget bidraget. 

For medarbejdere som er gået på deltid for seniorer, er det arbejdsgiverbidraget på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad, som udbetales som løn.

Ønsker en medarbejder at benytte denne mulighed skal det ske efter samråd med pensionsselskabet, hvor der kan blive givet den rette rådgivning både i forhold til pensions- og forsikringsforhold.

Dette giver mulighed for, at seniorer, som vælger at gå på deltid, delvist kan opretholde deres hidtidige løn.

Kan min pension blive udbetalt før jeg går på pension?

Du har begrænsede muligheder for at få udbetalt din pension inden du går på pension. Det væsentligste kriterium er, om du som medarbejder har opnået pensionsudbetalingsalderen, som indtræder fem år før folkepensionsalderen.

Handler det om en livsbetinget sum-udbetaling, kan den altid komme til udbetaling, når du når pensionsudbetalingsalderen.

Hvad angår kapitalpensionen eller aldersopsparingen kan en del udbetales én gang, når du opnår pensionsudbetalingsalderen. Får du udbetalt en del af kapitalpensionen, mens du fortsat arbejder, må beløbet ikke før afgift overstige din bruttoårsløn opgjort pr. seneste 1. januar. Handler det om aldersopsparing, må beløbet ikke overstige halvdelen af din bruttoårsløn opgjort pr. seneste 1. januar.

For alderspension i form af løbende ydelser (f.eks. ratepension eller livrente) skal du – så længe du er i et ansættelsesforhold – være gammel nok til at få folkepension, før du kan påbegynde udbetaling af hele pensionen. Er du på nedsat tid og har opnået pensionsudbetalingsalderen, så kan du vælge at få en forholdsmæssig del af disse pensionsordninger udbetalt svarende til din arbejdstidsnedsættelse. Det kræver dog, at du indbetalingerne til din pension er stoppet. Læs mere om dette under "Kan jeg stoppe pensionsindbetaling?". Men udbetalingen kan altså godt starte, selv om du vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Opfylder du ikke disse krav til din alder, skal du ansøge om dispensation til udbetaling, som kun gives i få tilfælde. Kontakt din tillidsmand eller kreds, hvis du vil vide mere om dine muligheder.