20-03-2019    

Finansforbundet holder ekstraordinær landsmøde 8. april

På dagsordenen er bl.a. forslag til ændringer af navnestruktur i kredsene og en stillingtagen til Finansforbundets nye situationen uden for en hovedorganisation.

​​D. 8. april afholder Finansforbundet et ekstraordinært landsmøde i stedet for det repræsentantskabsmøde, der normalt ligger midt i landsmødeperioden. På dagsordenen er bl.a. forslag til ændringer af navnestruktur i kredsene og en stillingtagen til Finansforbundets nye situationen uden for en hovedorganisation.

'Landsmødet traf i efteråret en beslutning om ikke at være en del af fusionen af FTF og LO i det nye FH, og nu er vi så at sige trådt ind i en ny fase, hvor fusionen er en realitet, og hvor vi i sagens natur i øjeblikket står uden for hovedorganisation. Det er en situation, der kræver den rette portion is i maven og at vi tænker os godt om ift. at skabe det helt rigtige setup for vores organisation for i sidste ende at varetage vores medlemmers interesser. Her har vi brug for at involvere landsmødet, så vi arbejder videre på et bredt forankret mandat og mod den bedst mulige model', siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Ud over hovedorganisationstilhørsforhold er der bl.a. en ny brandplatform for Finansforbundet og navnestruktur for kredsene på dagsordenen.

'Der er store forandringer i gang i finanssektoren, og vi har brug for at stå endnu tydeligere frem som et samlet, stærkt og udviklende fællesskab – ikke mindst over for mange af de nye medarbejdere, der kommer ind på det finansielle område. Det er et løbende arbejde, som vi har været i gang med længe, men som også kræver et solidt og fælles grundlag i organisationen. Derfor er det også helt centrale temaer, som jeg glæder mig til at debattere med vores bagland', siger Kent Petersen.

Landsmødet finder sted d. 8. april i Nyborg.