Praktisk information om Finansforbundets uddannelser

Her kan du finde praktiske oplysninger om tilmelding, diæter, betaling m.m. i forbindelse med Finansforbundets uddannelser for tillidsvalgte.

Hvad koster det, og hvad kan jeg få refunderet?

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning samt rejse til og fra kursusstedet for tillidsvalgte efter gældende regler.

Refusion af udgifter

Få refunderet rejseomkostninger ved at udfylde udgiftsbilaget og sende det til Finansforbundet.

Hent udgiftsbilag (pdf)

Regler for refusion (pdf)

Orientering og kørselsgodtgørelse (Word)

 

Børnepasning

Finansforbundet refunderer udgifter til børnepasning, hvis du er alene med dine børn, eller hvis din ægtefælle/samlever er forhindret i at passe børnene, mens du er på kursus. Det kan være på grund af skifteholdsarbejde, tjenesterejse eller lignende. Det er dog en betingelse for refusion, at du ikke kan arrangere anden gratis børnepasning under dit kursusophold. Det er Socialministeriets satser for døgnpleje, der danner grundlag for betalingen. Ønsker du at få refusion for disse udgifter, skal du altid kontakte Finansforbundet før kursusstart.

 

Diæter

Har du mere end tre timers transport til kursusstedet, kan du få refunderet bespisning efter regning indtil et beløb af maksimum kr. 100.

 

Telefon

Finansforbundet dækker rimelige telefonudgifter under kursus – dog ikke udenlandske opkald.

 

Frihed

Du kan finde reglerne for frihed til uddannelse i din overenskomst. Husk at aftale frihed med din daglige leder, inden du tilmelder dig et kursus.

Få svar på spørgsmål om Finansforbundets uddannelser

Kontakt
Evy Grønvall
32 66 14 32 / 29 61 45 70
eg@finansforbundet.dk