Tilskud til uddannelsesprojekter

Den faglige repræsentant i virksomheden har mulighed for at søge tilskud til særlige uddannelses-/kompetenceprojekter efter retningslinjerne beskrevet her.

​Muligheder for tilskud

Finansforbundet kan yde tilskud til støtte for udvalgte medlemsgruppers udvikling og kompetenceopbygning f.eks. tilskud til pilotforløb for at afprøve nye kompetenceinitiativer. Det gælder, hvis indsatsen ikke naturligt falder ind under en virksomheds ansvar for medarbejderes kompetenceudvikling, og når der kan opnås enighed mellem en virksomhed og Finansforbundets faglige repræsentant om et behov for en særlig uddannelsesindsats.

Finansiering kan ske via tilskud fra:

 • Finansforbundet
 • Virksomheden
 • Decentral pulje i en virksomhedsoverenskomst, hvis en sådan er aftalt
 • Offentlig støtte

Det forudsættes, at der mellem ledelsen og den faglige repræsentant lokalt aftales vilkår, formål og målgruppe for det ansøgte projekt. 

Ansøgning

Ansøgningen sker ved at den faglige repræsentant i en virksomhed (kredsformænd i virksomhedskredse og fællestillidsmænd i finanskredse) sender ansøgning om tilskud til det konkrete uddannelsesprojekt.

Skriftlig ansøgning stiles til sekretariatet og skal omfatte:

 • Beskrivelse af formål og målgruppe/r
 • Hvad tilbuddet omfatter
 • Beskrivelse af kursus, omfang, udbyder m.m.
 • Hvad der er aftalt om vilkår for deltagelse
 • Betalt kursusafgift, arbejdsfri, transport, materialer og lignende
 • Hvordan er ansvars- og opgavefordeling mellem ledelsen og den/de faglige repræsentanter
 • Hvordan organiseres projektet og ansvaret?
 • Hvordan sikres indsigt og involvering for medlemmer, tillidsmænd og samarbejdsudvalg?
 • Hvem ansøger, bevilger, udvælger og opfølger?
 • Hvem informerer?
 • Finansieringsmodel
 • Plan for evaluering og evt. fortsættelse i virksomhedens regi
 • Hvem evaluerer, og hvornår sker evaluering?
 • Rapportering til Finansforbundet
 • Dato for aftalens udløb eller genforhandling hhv. med hvilket varsel man i givet fald kan opsige aftalen?

Ansøgningens behandling

Finansforbundets hovedbestyrelse tager stilling til ansøgninger.

Få svar på spørgsmål om tilskud til uddannelser

Kontakt
Steen Jensen
32 66 14 51 / 51 27 40 95
sj@finansforbundet.dk