18-08-2015 | Carsten Jørgensen , cjo@finansforbundet.dk  

Nyt værktøj til at indgå lokalaftaler

Finansforbundet og FA har udgivet en fælles vejledning til virksomheder og de medarbejderrepræsentanter, der står for at skulle indgå lokalaftaler. Den 14-sider lange vejledning er et resultat af en arbejdsgruppe, som blev nedsat ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Hvad er en lokalaftale? Hvordan indgås den? Og hvordan opsiger man en lokalaftale?
Det er blot nogle af de spørgsmål, som en ny vejledning om lokalaftaler giver svar på. Samtidig indeholder vejledningen en oversigt over samtlige lokalaftaler i overenskomsten.

Vejledningen er udgivet i fællesskab af Finansforbundet og FA, og den er ment som et værktøj til både virksomheder og de medarbejderrepræsentanter, der står for at skulle indgå lokalaftaler.

Standardoverenskomsten mellem FA og Finansforbundet har en række bestemmelser, som giver mulighed for – og i visse tilfælde pligt til – at indgå en lokalaftale. Og i de senere år har der været en tendens til, at der bliver indgået flere og flere lokalaftaler. Derfor nedsatte parterne ved de seneste overenskomstforhandlinger en arbejdsgruppe, som dels skulle definere og opregne de aftaler i standardoverenskomsten, der er at regne som lokalaftaler, og som fremover formelt skal indgås som skriftlige aftaler.

Den nye vejledning er et resultat af arbejdsgruppens arbejde. Formålet med den 14-sider lange vejledning er at give et overblik over de mest almindelige problemstillinger ved lokalaftaler. Der er ikke tale om en komplet juridisk gennemgang af de problemer, der kan opstå ved indgåelse, fortolkning og ophør af lokalaftaler.

Du kan downloade vejledningen om lokalaftaler her.