Tillidsmandsvalg

Her kan du finde information om, hvordan du bliver valgt som tillidsmand, og hvordan du indberetter til Finansforbundet.

​​Er du genvalgt eller nyvalgt, eller stopper du som tillidsmand?

Husk at indberette det. Uanset om du er nyvalgt, genvalgt eller stopper som tillidsmand, er det vigtigt, at du indberetter det – ellers får vi det ikke at vide.

Gå til indberetning for tillidsmænd

Gå til indberetning for fællestillidsmænd, områdetillidsmænd og faglige repræsentanter

 

Det praktiske

Åbn alle

Hvordan bliver jeg valgt?

Der er ikke formelle regler for, hvordan man gennemfører et tillidsmandsvalg. Finansforbundet foreslår, at I tager udgangspunkt i følgende:

 

Før valget

 • Den lokale tillidsmand på din arbejdsplads har ansvaret for, at der bliver afholdt tillidsmandsvalg. Hvis I ikke allerede har en tillidsmand, skal I ringe til Finansforbundet på 32 96 46 00 og spørge efter TM-hotline.
 • Aftal, hvem der står for det praktiske med at gennemføre valget.
 • Meld en dato ud for, hvornår kandidater senest skal melde sig. Giv en frist på ca. 14 dage. Husk også, at medlemmer på orlov, uddannelse og ferie skal informeres og har stemmeret.

 

Under valget

 • Hvis der kun er en kandidat, er der ikke krav om, at der skal gennemføres en afstemning. En afstemning kan dog godt give mening for at finde ud af, om kollegerne bakker op om kandidaten. Der er forskellig praksis på området. Tal med din kreds om, hvad I gør i den situation.
 • Hvis der er flere kandidater, skal der være en afstemning.
 • Offentliggør kandidaternes navne.
 • Omdel stemmesedler til kollegerne. Kun medlemmer af Finansforbundet kan stemme.
  Hent stemmeseddel (pdf)
 • Oplys, hvor man afleverer sin stemmeseddel og deadline for aflevering. Stemmesedlen kan for eksempel lægges i en boks eller afleveres i en lukket kuvert. Herved sikres, at afstemningen er anonym.

 

Efter valget

 • Resultatet af valget offentliggøres til medlemmer og ledelsen.
 • Når du er valgt, skal du indberette dit valg til Finansforbundet. Det gælder både ved nyvalg og genvalg.
 • Finansforbundet giver besked til din ledelse om valget. Det er vi forpligtet til i overenskomsten med FA (Aftale om fagligt arbejde §8). Det er en god idé, at du også selv informerer virksomheden om, at du er valgt.   
 • Som udgangspunkt træder din beskyttelse som tillidsmand i kraft, når du har informeret virksomheden om valget. Men ledelsen i virksomheden har formelt en frist på fire uger efter modtagelsen af den skriftlige meddelelse fra Finansforbundet til at gøre indsigelser imod valget.
 • Når din arbejdsgiver har godkendt dig som tillidsmand, tjener de oplysninger, du har indberettet til os, som dit "ansættelsesbrev" som tillidsmand.
 • Vær opmærksom på, at enkelte virksomheder har en lokal aftale om anden tillidsmandsstruktur og valgprocedure. Spørg i din kreds, eller ring til vores TM-hotline på 32 96 46 00, hvis du er i tvivl.

Hvor kan der vælges tillidsmænd?

Du kan her læse om, hvor der kan vælges tillidsmænd (Standardoverenskomsten). Vær dog opmærksom på, at der lokalt i virksomhederne kan være aftalt noget andet.​

Medarbejderne har ret til at vælge tillidsmand på virksomheder, hvor der er mindst tre medlemmer af Finansforbundet.

 

Valg i flere enheder/filialer

Hvis virksomheden består af flere enheder/filialer giver det ret til at vælge en tillidsmand, når der er mindst 10 medlemmer i enheden/filialen.

Hvis der er mindre end 10 medlemmer i en enhed/filial, kan flere enheder/filialer gå sammen om at vælge en tillidsmand, når de har mindst 10 medlemmer til sammen.

 

Valg i hovedsæder og administrative centre

I hovedsæder og administrative enheder kan der vælges en tillidsmand for hvert organisatorisk og ledelsesmæssigt afgrænset område, hvor der er mindst 10 medlemmer.

Hvis der er mindre end 10 medlemmer i et organisatorisk og ledelsesmæssigt afgrænset område, kan flere områder gå sammen om at vælge en tillidsmand.

Vær også opmærksom på, at valget først er gyldigt, når Finansforbundet har godkendt det og skriftligt meddelt virksomheden valget.

Hvad hvis der allerede er en tillidsmand?

Du kan sagtens stille op til valget, selvom der allerede er en tillidsmand. Det betyder blot, at der så bliver kampvalg.

Hvornår er der tillidsmandsvalg?

Du kan her læse om, hvornår der er tillidsmandsvalg (Standardoverenskomsten). Vær dog opmærksom på, at der lokalt i virksomhederne kan være aftalt noget andet.​

Der er tillidsmandsvalg hvert andet år – i ultimo 2019, 2021, 2023 osv. Valgperioden er to år med start 1. januar og slut 31. december.

Stopper en tillidsmand midt i valgperioden, vælges der en ny, selvom der ikke er tillidsmandsvalg i hele forbundet.

Indberetning for tillidsmand

Du skal altid indberette det, når der sker ændringer i forhold til dit tillidsmandshverv – det gælder, uanset om du er nyvalgt, genvalgt eller stopper.

Log på med dit medlemsnummer og dit personlige login. Har du ikke tidligere været logget på, skal du oprette et nyt login. Det kræver NemID.

Når du er logget på, finder du nederst på siden "Mine hverv", hvor du kan indberette nyvalg, genvalg eller, at du stopper som tillidsmand.

Indberet

Hvis du træder til midt i en valgperiode, foregår indberetning på samme måde som efter et ordinært valg.

Indberetning for fællestillidsmand, områdetillidsmand, faglig repræsentant

Du skal altid indberette det, når der sker ændringer i forhold til dit tillidsmandshverv – det gælder, uanset om du er nyvalgt, genvalgt eller stopper.

Er du fællestillidsmand, områdetillidsmand eller faglig repræsentant, indberetter du ved at udfylde denne formular.

Hvis du stopper dit hverv, skal du skrive det i en mail til medlem@finansforbundet.dk.

Mere info om at være tillidsmand?

Læs mere