Dine rettigheder som tillidsmand

De opgaver, du har som tillidsmand, har du ret til at varetage inden for din normale arbejdstid, så længe de sker til mindst mulig gene for arbejdet på din virksomhed. Du har også ret til uddannelse, og så er du særligt beskyttet som tillidsmand.

Arbejdstid

De opgaver, du har som tillidsmand, har du ret til at varetage inden for din normale arbejdstid, så længe de sker til mindst mulig gene for arbejdet på din virksomhed.

Uddannelse

Som nyvalgt tillidsmand har du ret til at deltage i Finansforbundets Grunduddannelse for tillidsmænd med fuld løn. Kurset skal almindeligvis være gennemført senest to år efter, du er tiltrådt som tillidsmand. Derudover har du ret til flere dages supplerende og ajourførende kursusaktivitet pr. år og til at deltage i Finansforbundets gennemgang af aftaler og overenskomster i virksomheden.

 

Læs mere om grunduddannelsen

Læs om videreuddannelse for tillidsmænd

Tillidsmandsbeskyttelsen

Den særlige beskyttelse betyder, at Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet altid skal forhandle, før en virksomhed kan afskedige en tillidsmand. Derudover skal virksomheden kunne begrunde afskedigelsen i tvingende årsager. Årsager samt de alternativer, der er undersøgt for at undgå handlingen, skal fremgå af mødebegæringen.

 

Hvem dækker beskyttelsen?

Følgende personer er omfattet af den særlige tillidsmandsbeskyttelse:

 • Alle tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Kredsbestyrelsesmedlemmer, repræsentantskabsmedlemmer samt hovedbestyrelsesmedlemmer
 • Medarbejdervalgte medlemmer af virksomhedsbestyrelser og suppleanter samt samarbejdsudvalg. I virksomheder med flere samarbejdsudvalg er det kun medlemmer af hovedsamarbejdsudvalget, der er dækket af beskyttelsen
 • På sparekasseområdet er medlemmer af afdelingsudvalg dækket

 

Hvad dækker beskyttelsen?

Tillidsmandsbeskyttelsen gælder ikke alene ved afskedigelser, men også ved væsentlige ændringer i tillidsmandens ansættelsesforhold.

Væsentlige ændringer er bl.a.:

 • Lønnedsættelse
 • Forflyttelse til arbejde uden for tillidsmandens valgområde
 • Arbejdstidsændring, f.eks. fra fuldtid til deltid eller omvendt
 • En ændret tidsmæssig placering af den daglige arbejdstid for en deltidsansat tillidsmand
 • Væsentlig ændring i arbejdsopgaverne

Det gælder dog altid, at:

 • Stillingsændringerne skal være påtænkt af ledelsen
 • Det afgøres konkret fra sag til sag, hvornår der er tale om en væsentlig ændring

Husk altid, at en væsentlig stillingsændring for en tillidsmand først kan ske, når Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har ført forhandlinger om det. Tag derfor altid kontakt til Finansforbundet.

 

Særlige regler for assurandører

Vær opmærksom på, at der gælder lidt anderledes regler for assurandører. Tag derfor altid kontakt til Finansforbundet.

Få svar på spørgsmål

Kontakt
Jura og forhandling
32 66 13 30
raadgivning@finansforbundet.dk