Behandling af dine oplysninger

Læs hvordan vi behandler dine oplysninger fra medlemstilfredshedsmålingen.

Følgende er dataansvarlig forbehandling af personoplysninger i forbindelse med denne medlemsundersøgelse:

Finansforbundet
Applebys Plads 5
1411 København K
post@finansforbundet.dk
32 96 46 00

Formålet med indsamling af personoplysninger i forbindelse med denne undersøgelse er at foretage løbende analyse af medlemmernes generelle tilfredshed, udvikling af medlemstilbud. I kombination med de øvrige oplysninger du har givet os som led i dit medlemskab, vil du desuden kunne modtage henvendelser fra Finansforbundet med relevante tilbud.

Behandlingen af personoplysninger sker som led i dit medlemskab af Finansforbundet.

Du har til enhver tid mulighed for at få oplyst, hvilke konkrete oplysninger, vi behandler om dig.

Du har desuden mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, såfremt du mener, at der sker behandling af personoplysninger, der ikke er korrekte, eller du i øvrigt ikke mener, Finansforbundet er berettiget til at foretage behandlingen. Der vil herefter blive foretaget en vurdering af, om der er grundlag for at rette eller slette i oplysninger omkring dig.

Klageadgang

Såfremt du ikke mener, at Finansforbundet overholder gældende lovgivning omkring behandling af personoplysninger, er du berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk.