Forhandling af lokale aftaler

Den faglige repræsentant har flere opgaver. En af dem er at forhandle virksomhedsoverenskomster og lokale aftaler.

Den faglige repræsentant kan både være en virksomhedskreds, en faglig personaleforening, en fællestillidsmand eller tillidsmand. Den faglige repræsentant står bl.a. for at forhandle virksomhedsoverenskomster og indgå lokale aftaler med standardoverenskomsten som ramme.

 

Forhandl aftaler

Åbn alle

Hvornår indgås virksomhedsoverenskomster?

Virksomhedsoverenskomster indgås normalt som led i en aftale om nye lønformer, men kan også indgås for at fravige arbejdstidsbestemmelserne i standardoverenskomsten eller som en kombination af begge dele. Den faglige repræsentant og ledelsen i virksomheden forhandler virksomhedsoverenskomsten. Virksomhedsoverenskomsten  sendes til urafstemning blandt medlemmerne og godkendes, før den kan træde i kraft i virksomheden.

Lokalaftaler indgås mellem den faglige repræsentant og ledelsen i virksomheden. Der kan f.eks. indgås lokalaftaler om mange af bestemmelserne i standardoverenskomsten, f.eks. om flekstid, timebank, lønpakker, arbejdstid, distancearbejde, job på særlige vilkår m.m.

Hvis en virksomhedsoverenskomst eller en lokalaftale går ud over rammebestemmelserne i standardoverenskomsten, skal den faglige repræsentant sende en skriftlig dispensationsansøgning. Den skal så godkendes af Finansforbundets hovedbestyrelse og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Få bistand til forhandlingerne

Den faglige repræsentant kan når som helst hente bistand hos forhandlingssektionen til forhandlinger om virksomhedsoverenskomster og lokalaftaler. Det kan f.eks. være i forhold til at få sparring om strategi og forhandlingsteknik, herunder opstart af forhandlinger, indhentelse og formulering af krav, drøftelse med bagland, hjælp til vanskelige forhandlinger m.v.

Det er også muligt at få bistand af mere juridisk karakter i forhold til om forhandlingstemaerne og den aftale, der er ved at blive indgået, er i overensstemmelse med rammeoverenskomsten og lovgivningen i øvrigt. Endelig anbefales det, at den faglige repræsentant kontakter Jura og forhandling, når aftalen er ved at være på plads, for at sikre at aftalen opfylder rammebestemmelsernes krav.

Få overblik over aftaler

Virksomhedsoverenskomster og lokale aftaler kan være af interesse for andre tillidsmænd og kredse, og de rummer viden, som kan være nyttige i såvel centrale som decentrale forhandlinger.

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at alle virksomhedsoverenskomster og lokale aftaler skal sendes til Finansforbundet, som registrerer dem i forbundets OK-system.

Vi kan altid være behjælpelige med at finde lokalaftaler frem, hvis de er sendt til Finansforbundet efter indgåelse.

Orienter Finansforbundet om aftaler

Husk altid at give Finansforbundet besked når nye aftaler er indgået. Det giver os mulighed for at rådgive vores medlemmerne bedre.

Få svar på spørgsmål om lokalaftaler

Kontakt
Marianne Kjær
32 66 14 19 / 29 61 42 41
mak@finansforbundet.dk