17-12-2015 | Elisabeth Teisen , et@finansforbundet.dk  

Tættere samarbejde mellem de nordiske finansforbund

NFU-præsident Michael Budolfsen og repræsentanter fra de øvrige nordiske finansforbund har underskrevet en ny og bedre samarbejdssamtale vil komme flere medlemmer til gode, der har lyst til at arbejde i den nordiske finans- og forsikringssektor.


Finansforbundet har sammen med en række nordiske finansforbund indgået en ny samarbejdsaftale, der sikrer rådgivning og service til medlemmer, der søger arbejde i et andet nordisk land (finans- og forsikringsforbund i Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark er omfattet). Den gælder uanset, om det drejer sig om midlertidigt arbejde eller om fastansættelse i et andet nordisk land. Dog er hjælp til retssager ved midlertidig ansættelse/udstationering undtaget. De skal stadig føres fra ”hjemlandet”, hvortil man betaler kontingent.

Aftalen erstatter en ældre samarbejdsaftale, der kun omfattede juridisk bistand ved midlertidig ansættelse og kun omfattede medlemmer i banksektoren. Det nye er, at aftalen nu udover midlertidig ansættelse også omfatter fastansættelse samt flere forbund. Kort sagt er det blevet en bredere og bedre aftale, der vil komme flere medlemmer til gode, der har lyst til at arbejde i den nordiske finans- og forsikringssektor.

I dag har de fleste nordiske finansforbund en karensperiode på 1-3 måneder for nye medlemmer (dog ikke Finansforbundet i Danmark), der betyder, at nye medlemmer ikke kan få juridisk bistand eller hjælp til at tjekke om fx en ny ansættelseskontrakt overholder overenskomstens krav. Det er jo ikke særligt fremmende for mobiliteten i de nordiske lande, hvis en ansøger ikke kan få kyndig vejledning i, hvad der gælder på et nyt arbejdsmarked i et nyt land. Derfor har flere nordiske finansforbund nu valgt at gøre det nemmere og tryggere for finansmedarbejdere at søge arbejde i finanssektoren i et andet nordisk land.

Den nordiske aftale medfører, at danske finansansatte, der får fast arbejde i fx Sverige og melder sig ind i det svenske Finansforbund, kan få hjælp fra dag ét til fx at sikre, at de får den rigtige løn og de rette vilkår efter svensk overenskomst og lovgivning.

Medlemmerne skal være opmærksomme på forskellen ved fast ansættelse og midlertidig ansættelse. Vi anbefaler, at man tager kontakt til Finansforbundet for at få vejledning.

Hovedreglen er, at fast ansættelse i et andet nordisk land kræver et skift af medlemskab til finansforbundet/fagforeningen i det nye land. Derimod kræver midlertidig ansættelse ikke et fagforeningsskifte, men det forudsætter et fortsat medlemskab af Finansforbundet i Danmark.